“Aktywna tablica” również u nas

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, czyli nasze dwie placówki: I Liceum Ogólnokształcące  oraz Liceum Sztuk Plastycznych, został wzbogacony pod koniec 2020 roku o nowe tablice interaktywne oraz inne urządzenia TIK, dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Raciborski w ramach programu “Aktywna tablica”.

Program „Aktywna tablica” opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Szkoła wyposażona w zakupione pomoce dydaktyczne, nie tylko będzie realizować nową podstawę programową kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK, ale również rozpocznie proces zmian polegający na tworzeniu i wprowadzeniu do praktycznego działania określonych standardów – innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę w trakcie realizacji Programu, co jest jednym z założeń reformy sytemu oświaty.

Przystąpienie do programu wiąże się z podejmowaniem szeregu działań dotyczących wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania. W ramach tego programu nauczyciele uczestniczą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. Organizują w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu jak również dzielą się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

Koordynatorami projektu są: Joanna Kazimierczak w I LO i Andrzej Niewiera w LSP.

 

 

 

Archiwa
%d bloggers like this: