Arboretum Bramy Morawskiej płaszczyzną twórczych odkryć

Arboretum Bramy Morawskiej po raz kolejny stało się wspaniałym miejscem twórczych poszukiwań i odkrywania unikatowych form przez pryzmat obiektywu fotograficznego.

W ramach rządowego programu “Bezpieczna+” zorganizowano warsztaty fotograficzne dla 30-osobowej grupy młodzieży z Liceum Plastycznego, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz PWSZ w Raciborzu (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Pod okiem doświadczonych artystów-pedagogów: mgr Justyny Reclik, dr Gabrieli Habrom-Rokosz i mgr Romana Szczasnego oraz pracownika naukowego Arboretum Bramy Morawskiej Elżbiety Skrzymowskiej młodzież miała okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką, doskonaląc umiejętność obserwacji.

Poniżej fotorelacja autorstwa Agnieszki Pacek oraz Gabrieli Habrom-Rokosz.

Archiwa
%d bloggers like this: