Atuty szkoły

Kasprowicz, czyli Jedynka z pasją!

Nasza szkoła ma już 75 lat! Z tej okazji zachęcamy do zapoznania się z jubileuszową zakładką: Jubileusz 75-lecia. Dbamy o bogatą tradycję, a wielu wybitnych absolwentów – przyjaciół szkoły, niejednokrotnie odwiedza stare mury, wspiera, zaprasza do swoich obecnych miejsc życia czy pracy.

W świadomości wielu mieszkańców Raciborza i okolic nazwa I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza od lat wywołuje ciepłe skojarzenia. Od września 2011 roku chętni mogą podjąć także naukę w Liceum Sztuk Plastycznych. Doskonale w tradycję szkoły wpisało się utworzone w 2001 roku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. von Eichendorffa. Niestety gimnazjum zakończyło swoją działalność w 2019 roku, ale wielu absolwentów „dwujęzyka” kontynuuje naukę u nas – w I LO lub LSP.

Dążąc do osiągania jak najlepszych wyników dydaktycznych, dbamy także o odpowiednie wychowanie i wszechstronny rozwój młodzieży. Chcemy, aby nasi uczniowie sumiennie wypełniali swoje obowiązki, dokonywali odpowiedzialnych wyborów i dobrze radzili sobie w dynamicznie rozwijającym się świecie. Wiele wymagamy, ale staramy się także dostosować do potrzeb uczniów.

Warto wybrać ZSO nr 1 ze względu na:

wysoki, utrzymywany od lat poziom nauczania, który potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych, sukcesy w konkursach i olimpiadach, a także rekrutacja na studia,

różnorodne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych: wycieczki przedmiotowe, warsztaty, projekty multimedialne, spotkania z ludźmi nauki i kultury, międzynarodowe wymiany młodzieży, współpracę z uczelniami,

ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb rynku pracy, przygotowującą do podjęcia studiów na atrakcyjnych kierunkach,

indywidualne podejście do każdego ucznia - tego zdolnego i tego z trudnościami w nauce,

wsparcie pedagogiczne, pomoc w pozyskiwaniu stypendiów,

skutecznie realizowany program wychowawczy, zmierzający do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju uczniów,

bogatą, systematycznie modernizowaną bazę.