Bezpieczna+

Projekt Bezpieczna+

W czasie drugiego półrocza roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole realizowane były dwa projekty w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Obydwa były przeprowadzone równolegle - jeden w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza, a drugi w Liceum Plastycznym. W dniu 24 września 2018 r. podsumowaliśmy obydwa projekty na spotkaniu z rodzicami przedstawiając krótki film:
Archiwa