Bezpieczna+

Projekt Bezpieczna+

W naszej szkole realizowane są od drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 dwa projekty w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”. Obydwa są realizowane równolegle - jeden w I Liceum Ogólnokształcącym, a drugi w Liceum Plastycznym
Archiwa