Bo liczy się człowiek

 

W dniu 15.11.2017 uczniowie naszej szkoły – Maja Adamik, Nikolina Posmyk, Oskar Szkurłat i Michał Zgrzendek z II H oraz Dorota Maciaszek i Weronika Rzerzacz z III LP wzięli udział w projekcie Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu we współpracy z Komenda Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Muzeum Żydowskim „Bo liczy się człowiek”.

Projekt ten dotyczył przeciwdziałania mowie nienawiści i przemocy, oraz idei szerzenia tolerancji. Uczniowie ZSO nr 1 w Raciborzu wraz z opiekunem – psychologiem szkolnym Barbarą Molędą-Kusidło, CKZiU nr 1 w Raciborzu wraz z opiekunem pedagogiem szkolnym Katarzyną Betnerowicz oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach wraz z dyrektorem Piotrem Skowronkiem, odwiedzili  obóz Auschwitz-Birkenau. Następnie uczniowie, ich opiekunowie i policjanci wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez trenerów Centrum Żydowskiego. Dzięki nim dowiedzieli się o przyczynach i skutkach problemów, jakimi są mowa nienawiści, nietolerancja, dyskryminacja i ocenianie ludzi na podstawie stereotypów.

23 listopada w podsumowaniu wojewódzkim projektu wraz z przedstawicielami policji wziął udział Michał Zgrzendek wraz z opiekunem psychologiem szkolnym Barbarą Molędą-Kusidło, przedstawicielami CKZiU, LO w Rydułtowach oraz młodszym aspirantem Edytą Mazur z komendy raciborskiej Policji.

hasło projektu

Dnia 1 grudnia w ramach lokalnego podsumowania projektu, psycholog szkolny poprowadziła debatę panelową dotyczącą tolerancji, stereotypów i hejtu w Internecie. W roli ekspertów wystąpiła młodzież uczestnicząca w projekcie, nie tylko z naszej szkoły, ale również z CKZiU nr 1 w Raciborzu i LO w Rydułtowach. W debacie wzięli udział również przedstawiciele Policji – młodszy aspirant Edyta Mazur z raciborskiej Komendy Policji oraz młodszy inspektor Krzysztof Kazek, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

 

Archiwa
%d bloggers like this: