Certyfikat DSD

Obrazy newsów: dsd_logo.jpg

W dniu 30.11.2016 r. odbył sińę w naszej szkole pisemny egzamin DSD II – certyfikat jńęzykowy  z jńęzyka niemieckiego na poziomach B2 – C1. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas trzecich liceum, którzy sprawdzali swoje umiejńętności czytania, słuchania oraz pisania w jńęzyku niemieckim. Certyfikat ten otwiera im drogńę na wszystkie uniwersytety w Niemczech. W dniach 01-02.12.2016 r. uczniowie przystąpili do czńęści ustnej egzaminu. Na wyniki trzeba bńędzie poczekaæ, bo prace sprawdzane są w Niemczech.

Obrazy newsów: dsd_logo.jpg W dniu 30.11.2016 r. odbył sińę w naszej szkole pisemny egzamin DSD II – certyfikat jńęzykowy  z jńęzyka niemieckiego na poziomach B2 – C1. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas trzecich liceum, którzy sprawdzali swoje umiejńętności czytania, słuchania oraz pisania w jńęzyku niemieckim. Certyfikat ten otwiera im drogńę na wszystkie uniwersytety w Niemczech. W dniach 01-02.12.2016 r. uczniowie przystąpili do czńęści ustnej egzaminu. Na wyniki trzeba bńędzie poczekaæ, bo prace sprawdzane są w Niemczech.


Archiwa
%d bloggers like this: