Certyfikat jńęzykowy DSD II

Obrazy newsów: dsd.jpg

2 grudnia br. uczniowie z najlepszą znajomością jńęzyka niemieckiego przystąpili do pisemnego egzaminu  DSD na poziomie C1, który w naszej szkole odbywa sińę bezpłatnie. Egzamin składał sińę z trzech czńęści: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź pisemna.

W dniach 15-16.12.2014 odbńędzie sińę czńęśæ ustna egzaminu.

¯yczymy powodzenia na egzaminie ustnym i dobrego wyniku końcowego!

Obrazy newsów: dsd.jpg

2 grudnia br. uczniowie z najlepszą znajomością jńęzyka niemieckiego przystąpili do pisemnego egzaminu  DSD na poziomie C1,  który w naszej szkole odbywa sińę bezpłatnie. Egzamin składał sińę z trzech czńęści: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź pisemna.

W dniach 15-16.12.2014 odbńędzie sińę czńęśæ ustna egzaminu.

¯yczymy powodzenia na egzaminie ustnym i dobrego wyniku końcowego!

Obrazy newsów: dsd2_2014_1.jpg

Obrazy newsów: dsd2_2014_2.jpg

Certyfikat jńęzykowy DSD II

Obrazy: dsd.jpg

Uczniowie naszej szkoły, z najlepszą znajomością jńęzyka niemieckiego, przystąpili do pisemnego egzaminu  DSD na poziomie C1. Egzamin składał sińę z trzech czńęści: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu oraz wypowiedź pisemna.

W dniach 16-18.12.2013 odbńędzie sińę czńęśæ ustna egzaminu.

¯yczymy powodzenia na egzaminie ustnym.

Archiwa
%d bloggers like this: