Certyfikaty FCE i CAE popularne w ZSO nr 1

Współpraca z British Council w ramach programu Addvantage Program Partnerski otwiera wiele możliwości dla uczniów naszej szkoły. Mogą oni zdawać egzamin z języka angielskiego na wybranym przez siebie poziomie, na specjalnych warunkach – obowiązują nas ceny rabatowe za egzamin, jak też możliwość wyboru typu egzaminu np. FCEfs, przewidzianego tylko dla szkół.

Pierwszy etap naszej współpracy zakłada uzyskanie przez szkołę statusu „Starter” w ramach Programu Partnerskiego British Council dla instytucji Addvantage i otrzymanie benefitów związanych z uczestnictwem w tym programie. Aby przejść do dalszego etapu współpracy szkoła musi spełnić kolejne warunki. Jeden z nich właśnie został zrealizowany. Do sesji marzec – lipiec 2019 zgłoszonych zostało 6 osób, które przystąpiły do egzaminu w maju i czerwcu, na poziomie CAE oraz FCEfs.

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej szkoła zostanie zakwalifikowana jako pełnoprawny uczestnik do najbliższej rozpoczynającej się edycji Programu Partnerskiego British Council i otrzyma kolejne benefity związane z uczestnictwem w tym programie. Szkoła już obecnie ma prawo do używania w swoich materiałach logotypu „Member of The British Council Addvantage Partnership Programme”.

Prestiżowy program współpracy z British Council jest dla uczniów ZSO nr 1 oknem na świat i mamy nadzieję, że z każdym rokiem do certyfikatów przystąpi coraz więcej chętnych, tym bardziej, że nasza szkoła stawia na kształtowanie kompetencji kluczowych – w tym porozumiewanie się w językach obcych.

Archiwa
%d bloggers like this: