“Chwytaj zdrowie” – konkurs rozstrzygnięty!

7 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się powiatowy konkurs prozdrowotny przygotowany dla uczniów klas gimnazjalnych „Chwytaj zdrowie”. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do twórczej pracy, rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności praktycznych.

Konkurs polegał na przygotowaniu i publicznym przedstawieniu prezentacji multimedialnej dotyczącej zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób. Spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Projekty były przygotowane profesjonalnie. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem.

Wyniki konkursu:

1 miejsce ex aequo:

Gimnazjum nr 1 w Raciborzu – Krzysztof Mitko, Tomasz Lukoszek, Adam Chromiec

Gimnazjum w Kornowacu – Karolina Gruszczyk, Wiktoria Gensty

2 miejsce:

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Raciborzu – Oliwia Błaszczok, Aneta Kilar

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zainteresowanie tematem.

Archiwa
%d bloggers like this: