Czytaj książki w jńęzyku angielskim

Biblioteka szkolna powińększyła swój ksińęgozbiór o książki w jńęzyku angielskim, które otrzymaliśmy z fundacji Pensylvannia Partnership Abroad, Ltd.

Jest to wynik współpracy pomińędzy amerykańską organizacją a naszą szkołą.

Szczegółowy wykaz książek znajdziesz klikając tutaj.

 

Archiwa
%d bloggers like this: