Deutsch Wagen Tour

wagen_200x133.jpg

W dniu 03.06.2013 r. odbył sińę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu projekt jńęzykowy „ Deutsch Wagen Tour”. Projekt ten miał na celu promowania nauki jńęzyka niemieckiego wśród młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych. Zajńęcia były prowadzone przez lektorkńę Joannńę Lay z Instytutu Goethego w Krakowie. Uczniowie w formie zabawy uczyli sińę jńęzyka niemieckiego, i tym samym poznawali różnie metody przyswajania jńęzyka obcego. Lekcje były wzbogacane o różne elementy multimedialne. Po warsztatach odbyło sińę spotkanie z dyrektorem szkoły panem Wojciechem Janiczko, na którym rozmawiano na temat sytuacji jńęzyka niemieckiego w naszej placówce.

Ewelina Klein i Emanuela Baron Tomala

wagen_200x133.jpg

W dniu 03.06.2013 r. odbył sińę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu projekt jńęzykowy „ Deutsch Wagen Tour”. Projekt ten miał na celu promowania nauki jńęzyka niemieckiego wśród młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych. Zajńęcia były prowadzone przez lektorkńę Joannńę Lay z Instytutu Goethego w Krakowie. Uczniowie w formie zabawy uczyli sińę jńęzyka niemieckiego, i tym samym poznawali różnie metody przyswajania jńęzyka obcego. Lekcje były wzbogacane o różne elementy multimedialne. Po warsztatach odbyło sińę spotkanie z dyrektorem szkoły panem Wojciechem Janiczko, na którym rozmawiano na temat sytuacji jńęzyka niemieckiego w naszej placówce.

Ewelina Klein i Emanuela Baron Tomala

wagen_600x400.jpg

Archiwa
%d bloggers like this: