Do zobaczenia! – dziś żegnamy Absolwentów rocznik 2020

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW – piątek 24 kwietnia 2020 roku

Kochani Maturzyści!

Dzisiaj jest dla Was wielki dzień, może nawet te niezwykłe okoliczności sprawią, że nigdy o nim nie zapomnicie! Na razie otrzymujecie wirtualną wiadomość, że wszyscy jesteście ABSOLWENTAMI Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Serdecznie wszystkim gratuluję.

Z dumą informuję, że naszą szkołę ukończyło 128 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z czterech klas:
3B (biologicznej) – wychowawca pani Ewa Pytel,

3BJ ((biologiczno-językowej) – wychowawca Małgorzata Szewczyk,

3M (matematycznej) – wychowawca pani Joanna Gogulska,

3H (humanistycznej) – wychowawca pan Bogdan Depta

oraz 22 uczniów Liceum Sztuk Plastycznych – wychowanków pani Martyny Rejner.

Wśród tej liczby 150 absolwentów mamy kilkudziesięciu uczniów, którzy otrzymują świadectwa z wyróżnieniem: 29 z I LO i 6 z LSP.

Wielkie gratulacje kieruję do wszystkich Rodziców i Uczniów oraz składam Państwu serdeczne podziękowania za współpracę w całym okresie edukacji, a niektórzy byli z nami 6 lub 7 lat (jeszcze w gimnazjum dwujęzycznym).

Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję rodzicom i uczniom, których dzieci swoją postawą, wybitnymi osiągnieciami przyczyniły się do rozsławiania dobrego imienia szkoły. Przede wszystkim chcę wyróżnić SZYMONA NACHLIKA z klasy 3M, który został uhonorowany nagrodą Primus Inter Pares (Pierwszy wśród równych) ufundowaną przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza. Najlepszą Absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych została SABINA LABUD z klasy 4LP. Najwyższą średnią ocen w szkole uzyskała SANDRA GAJDA z klasy 3M.

Do stypendium Ministra Właściwego Oświaty i Wychowania Rada Pedagogiczna ZSO nr 1 wytypowała Szymona Nachlika, który dał naszej szkole wiele powodów do dumy i satysfakcji. Szymon to laureat Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego „Astrolabium” w 2019 roku, podwójny finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej – 2019 i 2020, gdyby nie koronawirus może osiągnąłby kolejne tytuły.

Wielu naszych absolwentów otrzymało nagrody, wyróżnienia w konkursach, zawodach sportowych, było aktywnych w działalności kulturalnej. Na wszystkich czekają pamiątkowe dyplomy, podziękowania, listy gratulacyjne. Bardzo chcielibyśmy Was uhonorować osobiście, a pozostaje nam jedynie taka droga.

Wierzymy, że wkrótce przyjdzie czas, że będziemy mogli spotkać się w szkole, że będziemy mogli złożyć sobie gratulacje, że wreszcie będziemy mogli znów cieszyć się swoim towarzystwem!

Tak to jednak jest, że coś się zaczyna, coś się kończy…

Dziś jednak nie mówię Wam „Żegnajcie!” – mówię Wam DO ZOBACZENIA! Bądźcie dumni, że jesteście absolwentami naszego KASPROWICZA, zawsze możecie do naszej szkoły wracać, bo na zawsze pozostaniecie jej częścią.

Życzę Wam powodzenia. Jestem pewna, że idziecie w świat dobrze wykształceni i dobrze przygotowani do dalszej nauki. Niech Wam sprzyja pomyślność, niech spełnią się Wasze marzenia i plany.

POWODZENIA!

Marzena Kacprowicz
wraz z Gronem Pedagogicznym


Jeszcze jedna informacja – Wasi młodsi koledzy przygotowali dla Was prezentację i piosenkę, obejrzyjcie proszę. W ten sposób, chociaż miejcie namiastkę uroczystości POŻEGNANIA ABSOLWENTÓW 😆


UWAGA!

Wasze świadectwa i dyplomy czekają od dziś w sekretariacie szkoły. Mogą tu czekać do dnia odwołania zakazu o zgromadzeniach publicznych lub do egzaminu maturalnego. Sytuacja ta dotyczy tylko uczniów I LO, natomiast uczniowie LSP otrzymają świadectwa ukończenia szkoły dopiero po egzaminie dyplomowym.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbioru świadectwa po wcześniejszej konsultacji z dyrekcją szkoły – kontakt przez e-dziennik.

Telefon do sekretariatu: 32 415 44 53 (w godzinach 9.00 – 13.00).

Archiwa
%d bloggers like this: