DSD I – Certyfikat językowy w części pisemnej i ustnej

Dnia 9. marca 2017 roku odbyły się pisemne egzaminy z języka niemieckiego, w ramach których uczniowie klas 3g1 oraz 3g2 mogli uzyskać certyfikat „Deutsches Sprachdiplom” na poziomie A2/B1.

Egzamin pisemny składał się z trzech części, w których uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego a następnie zbudować spójną wypowiedź pisemną w formie rozbudowanego listu oficjalnego. Prace pisemne uczniów zostały wysłane do Kolonii, gdzie sprawdzane są przez tamtejszych egzaminatorów. Na wyniki tej części egzaminu jeszcze czekamy.

Część ustna odbywała się również w naszej szkole w dniach od 22. – 24. marca 2017 roku. W części ustnej uczniowie podchodzący do egzaminu musieli wykazać się umiejętnością spójnego i wyczerpującego wypowiadania się na tematy z życia codziennego oraz zbudować prezentację na temat dotyczący ich życia, a następnie udzielić odpowiedzi na zadawane do prezentacji pytania.

Wszyscy uczniowie z powodzeniem zdali egzamin ustny. Serdecznie gratulujemy.

Archiwa
%d bloggers like this: