Dzień Otwarty w Liceum Plastycznym

W piątek 31 marca 2017 r., na zakończenie tygodnia Dni Otwartych odbywających się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, szkoła przy ul. Kasprowicza gościła kandydatów zainteresowanych nauką w Liceum Plastycznym, które działa w ZSO nr 1.

W ramach Dnia Otwartego do Liceum Plastycznego gimnazjaliści dowiedzieli się jak wyglądają zajęcia artystyczne takie jak projektowanie-kompozycja, rysunek i malarstwo, rzeźba, historia sztuki, podstawy fotografii i filmu czy techniki graficzne. Uczniowie zwiedzili pracownie oraz zobaczyli prace uczniów: fotografie, obrazy, rzeźby, rysunki i grafiki. Po spotkaniu z dyrektorem szkoły, Wojciechem Janiczko, który opowiedział m. in. o tym jak wygląda system rekrutacji i egzaminy wstępne, uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu z historii sztuki pt. „Humor w sztuce”, który poprowadziła Katarzyna Kwiotek.

Obrazy newsów: do_lp_2017_1.jpg

Następnie uczniowie zobaczyli pracownię rzeźby, o której opowiedziała prowadząca zajęcia z rzeźby Katarzyna Fober. Po atrakcjach, przygotowanych dla uczniów w gmachu ZSO nr 1, uczniowie udali się Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu, gdzie wzięli udział w warsztatach związanych z proponowanymi w roku szkolnym 2017/18 specjalnościami. Gabriela Habrom-Rokosz opowiedziała jak wygląda specjalność fotografia artystyczna, pokazując również studio oraz ciemnię, gdzie odbywa się większość zajęć, Michał Sitek opowiedział o drugiej specjalności – technikach graficznych, a także możliwościach zatrudnienia na rynku pracy.

Dzięki udziale w Dniu Otwartym uczniów obecnej kl. 1 LP – Pauliny Orlik, Julii Olender i Dariusza Nowaka, kandydaci mogli również dowiedzieć się o atmosferze panującej w szkole i specyfice prowadzenia zajęć w Liceum Plastycznym z perspektywy jej uczniów. Warto podkreślić, że Liceum Plastyczne jest jedyną szkołą artystyczną o profilu plastycznym w regionie i jedyną szkołą w Raciborzu, w której można zrealizować program nauki liceum ogólnokształcącego i zdać maturę, ale również otrzymać dyplom plastyka, bo oprócz zajęć ogólnokształcących odbywają się zajęcia z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania-kompozycji, podstaw fotografii i filmu, historii sztuki oraz specjalności – technik graficznych i fotografii. Uczniowie raciborskiego Liceum Plastycznego zdobywają liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach plastycznych, biorą udział w prestiżowych, międzynarodowych wystawach, a także zdobywają laury w ogólnopolskich konkursach z historii sztuki i Olimpiadzie Artystycznej, są także co roku stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Liceum Plastyczne w Raciborzu współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną bogatą ofertę kształcenia na wysokim poziomie i możliwość brania udziału w rozmaitych wydarzeniach artystycznych, warsztatach plastycznych i muzealnych czy w plenerach, a także wyjazdach do Wiednia, Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Warszawy oraz uczestnictwa w wymianie francusko-polskiej oraz Międzynarodowych Tygodniach Sztuki Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain w Niemczech.

       Zdjęcia autorstwa Gabrieli Habrom-Rokosz i Pauliny Orlik na Facebooku.

Archiwa
%d bloggers like this: