Dzień Patrona I Liceum Ogólnokształcącego – Jana Kasprowicza

 Obrazy newsów: dzien_patrona_2017.jpg Data 12 grudnia dla Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Raciborzu jest szczególnie ważna, gdyż właśnie wtedy obchodzimy świńęto Patrona Szkoły – Jana Kasprowicza.
W tym roku za akademińę z okazji urodzin Kasprowicza odpowiedzialni byli uczniowie wszystkich klas pierwszych, którzy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zrealizowali projekty na temat życia i twórczości Autora Hymnów. Wińęcej w rozwinińęciu newsa.
Film o Harendzie do obejrzenia tutaj
Obrazy newsów: dzien_patrona_2017.jpg  Data 12 grudnia dla Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Raciborzu jest szczególnie ważna, gdyż właśnie wtedy obchodzimy świńęto Patrona Szkoły – Jana Kasprowicza.
W tym roku za akademińę z okazji urodzin Kasprowicza odpowiedzialni byli uczniowie wszystkich klas pierwszych, którzy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zrealizowali projekty na temat życia i twórczości Autora Hymnów.

Tuż przed wyjazdem integracyjnym do Zakopanego klasy pierwsze LO otrzymały informacje, że w programie wycieczki przewidziano wizytńę na Harendzie (muzeum Kasprowicza). Była to znakomita okazja na zebranie materiałów do tworzenia projektów.

Klasa I M otrzymała temat: Miłości Jana Kasprowicza,

z kolei klasa I BC – zajńęła sińę zagadnieniem: Przyroda w twórczości Jana Kasprowicza,

zaś klasa I BM – zrealizowała projekt pt. Barwy i zapachy Harendy, a klasa I H sporządziła opracowanie dotyczące Raciborskich dni Jana Kasprowicza.

W poniedziałek, 12 grudnia 2016 roku, uroczystośæ rozpoczął pan dyrektor Wojciech Janiczko, składając kwiaty przed tablicą upamińętniającą Patrona I LO.

Obrazy newsów: dzien_patrona.jpg

Wydarzeniu towarzyszył Poczet Sztandarowy wraz z delegacją uczniów. Nastńępnie w auli naszej szkoły zaprezentowano wyniki prac uczniowskich. Zebrani podziwiali prezentacje multimedialne oraz film o Harendzie. Wystńępy uczniów, wzbogacone recytacją wierszy Kasprowicza na tle pińęknej muzyki fortepianowej, zostały bardzo ciepło przyjńęte przez społecznośæ szkolną.

Ten dzień stał sińę dla nas nie tylko okazją do uczczenia Patrona Szkoły, ale też interesującą lekcją jńęzyka polskiego.

Serdeczne podzińękowania składam:

– całej klasie I BC i ich polonistce, pani Bogumile Jankowskiej. (W auli reprezentowli klasńę: Wiktoria Atłachowicz, Wiktoria Piontek, Marysia Stugiewicz i Mikołaj Cembaluk),

– klasie I BM i również pani Jankowskiej, a szczególnie Gosi Kuźmicz, Wiktorii Waniek, Ani Walaszek oraz Laurze Szafarczyk,

– klasie I M i panu Wojciechowi Janiczce, (przedstawiciele w auli to: Kamila Krupa, Alicja Drabik, Natalia Bubon i Anna Groeger),

– przedstawicielom z klasy I H: Sarze Lopocz, Justynie Szymanowicz, Emilii Pytlowany, Nikolinie Posmyk, Natanielowi Wybrańcowi i Michałowi Zgrzendkowi,

– Pocztowi Sztandarowemu, czyli uczniom z klasy 3 humanistycznej – ¯anecie Talik, Paulinie Dudzie i Pawłowi Czogalikowi za pełnienie warty przy tablicy z wizerunkiem Jana Kasprowicza,

– Weronice Krupie z klasy 2 MG za fotorelacjńę z uroczystości (na Facebooku)

 

                                                                                  Dzińękujńę Wam za pomoc i zaangażowanie!

 Grażyna Strózik

Archiwa
%d bloggers like this: