DZIEŃ “STOP CYBERPRZEMOCY”

6 lat temu amerykańsko-angielska fundacja  The Cybersmile Foundation ustanowiła  trzeci  piątek czerwca międzynarodowym dniem pod hasłem: „Stop cyberprzemocy” (org. Stop Cyberbullying Day).

W tym roku dzień ten przypadł na 15 czerwca i właśnie z tej okazji przygotowaliśmy w wersji elektronicznej informacje na temat cyberprzemocy. W naszej szkole temat ten poruszany jest przede wszystkim w ramach zajęć informatycznych, a także w czasie spotkań z pedagogiem szkolnym oraz zapraszanymi gośćmi.

Poniżej prezentujemy wybrane prace, które uczniowie wykonali podsumowując zajęcia „Tworzymy kulturę szacunku”, w czasie których przedstawiony był temat cyberbullyingu (nękanie w sieci), przyczyn jego powstawania i sposobów przeciwdziałania bullyingowi w grupie rówieśniczej. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu „Bezpieczna+”.

Archiwa
%d bloggers like this: