Egzaminy DSD

Obrazy newsów: dsd1_2016.jpg

W dniach 21.03. – 23.03.2016 r. odbyły sińę w naszej szkole ustne egzaminy DSDI (certyfikat jńęzykowy potwierdzający poziom jńęzyka na poziomach A2/B1). Do egzaminu przystąpili uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy na bardzo dobrym poziomie zdali czńęśæ ustną egzaminu!  – Serdecznie gratulujemy!!!
Czńęśæ pisemna  egzaminu DSDI odbyła sińę 9.03.2016 r. również w naszej szkole, ale na wyniki trzeba zaczekaæ do czerwca, ponieważ prace są sprawdzane przez wykwalifikowanych egzaminatorów z Kolonii.

Obrazy newsów: dsd1_2016.jpg W dniach 21.03. – 23.03.2016 r. odbyły sińę w naszej szkole ustne egzaminy DSDI (certyfikat jńęzykowy potwierdzający poziom jńęzyka na poziomach A2/B1). Do egzaminu przystąpili uczniowie klas trzecich gimnazjalnych, którzy na bardzo dobrym poziomie zdali czńęśæ ustną egzaminu!  – Serdecznie gratulujemy!!!
Czńęśæ pisemna  egzaminu DSDI odbyła sińę 9.03.2016 r. również w naszej szkole, ale na wyniki trzeba zaczekaæ do czerwca, ponieważ prace są sprawdzane przez wykwalifikowanych egzaminatorów z Kolonii.

Obrazy newsów: dsd1_2016_1.jpg

Obrazy newsów: dsd1_2016_3.jpg

Obrazy newsów: dsd1_2016_4.jpg

Obrazy newsów: dsd1_2016_5.jpg

Obrazy newsów: dsd1_2016_6.jpg

Obrazy newsów: dsd1_2016_7.jpg

Obrazy newsów: dsd1_2016_8.jpg


Archiwa
%d bloggers like this: