Empower students’ wellbeing

Empower students' wellbeing/ Renforcer le bien-être des élèves

OPIS PROJEKTU

Empower student’s wellbeing/ renforcer le bien-être des élèves” to projekt dwujęzyczny: angielsko-francuski, który powstał z obserwacji i diagnozy potrzeb przeprowadzonej w czterech szkołach partnerskich:

Projekt, początkowo realizowany na platformie eTwinning,  zaplanowano na okres 24 miesięcy od 1.09.2019 r. do 31.08.2021 r.
Jest on realizowany i finansowany w ramach programu Erasmus+, akcja Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne – Współpraca szkół (Akcja KA229).

Koordynatorkami projektu są Joanna Kazimierczak i Małgorzata Sokołowska.

Jego głównym celem jest próba odpowiedzi poprzez różne działania, w tym spotkania międzynarodowe, na potrzebę wsparcia i mobilizacji młodzieży, często zagubionej, żyjącej w ogromnym stresie, nieznajdującej zaufania w otoczeniu, co w konsekwencji prowadzi do porażek w późniejszym życiu dorosłym.

W ramach projektu każda ze szkół partnerskich będzie starała się wypracować i wdrożyć takie działania, które wpłyną na lepsze samopoczucie młodzieży, lepszą atmosferę w środowisku szkolnym, wesprą jej zaufanie, pozwolą na swobodne myślenie oraz umożliwią młodemu człowiekowi otwarcie na świat, a w szczególności na kulturę krajów partnerskich oraz rozwój kompetencji językowych.

W projekcie weźmie udział młodzież w wieku 15-18 lat zarówno z I Liceum Ogólnokształcącego jak i Liceum Sztuk Plastycznych.

W trakcie projektu przewidziano trzy mobilności do szkół partnerskich oraz spotkanie w Polsce, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • listopad 2019 r. – spotkanie grup w Turcji,
  • marzec 2020 r. – spotkanie grup we Francji,
  • jesień 2020 r. – spotkanie grup w Rumunii,
  • wiosna 2021 r. – spotkanie grup w Polsce.

Każda mobilność obejmie grupy 9 uczniów oraz 3 nauczycieli im towarzyszących. Będą to wyjazdy krótkoterminowe, trwające 1 tydzień, podczas których zostanie zrealizowany program pobytu oraz działania zaproponowane przez placówkę goszczącą. 

Koszt mobilności zostanie pokryty z środków budżetowych projektu w 100%.

Uczestnicy projektu rekrutowani są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dostępny poniżej).

Ze szczegółami przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu można zapoznać się na platformie eTwinning.

REGULAMIN PROJEKTU

Archiwa