eTwinning

eTwinning jest częścią Erasmus+ programu Unii Europejskiej wspierającego edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. Został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 jest nierozłącznym elementem programu Erasmus+.

eTwinning stanowi europejską platformę współpracy nauczycieli, którzy dzięki różnorodnym technologiom komunikacyjno-informacyjnym (TIK) poznają się, dzielą pomysłami, łączą w grupy robocze, realizują projekty oraz upowszechniają ich rezultaty.

Więcej informacji o programie eTwinning, jego założeniach i możliwościach znajdziecie tutaj.

Nasze projekty

Empower students’ wellbeing / Renforcer le bien-être des élèves” jest pierwszym z naszych aktualnych projektów realizowanych jako przygotowanie do projektu Erasmus+ Ka 2, o który ZSO nr 1 w Raciborzu zawnioskuje w marcu 2019 r.

Projekt ma charakter dwujęzyczny – francusko-angielski – i obejmuje współpracę nauczycieli i uczniów z czterech szkół:

 1. Colegiul National Ecaterina Teodoroiu w Targu Jiu (Rumunia)
 2. Liceum Nelsona Mandeli w Marsylii (Francja)
 3. Liceum Anatolijskie w Düzce (Turcja)
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (Polska).

Koordynatorkami projektu ze strony polskiej są nauczycielki języka francuskiego: Joanna Kazimierczak i Małgorzata Sokołowska.

W ramach projektu zorganizowaliśmy trzy działania:

 1. Aby projekt został odpowiednio zidentyfikowany graficznie, przeprowadziliśmy etwinningowy konkurs na logo projektu. Każda ze szkół mogła przedstawić swoje propozycje logo, a następnie za pomocą eformularzy przeprowadziliśmy głosowanie. Zwycięzcą zostało logo wykonane przez ucznia ze szkoły rumuńskiej. Ono posłuży nam w późniejszej współpracy w ramach projektu Erasmus Ka 2.
 2. Drugim krokiem było poznanie siebie na wzajem. Do tego celu wykorzystaliśmy jedną z ciekawszych aplikacji – Padlet. Każdy uczeń miał za zadanie przygotować krótki opis siebie i swoich zainteresowań. Opis należało wykonać w języku obcym, którego uczeń uczy się na co dzień w szkole. I tak kolejno uczniowie rumuńscy, francuscy, polscy i tureccy dawali się poznać ich rówieśnikom, których zadaniem było dopasować zdjęcia do poszczególnych opisów. Dzięki temu ćwiczeniu powstała baza uczestników projektu, którzy wezmą udział docelowo w mobilnościach projektu Erasmus+.
 3. Trzecim zadaniem, najtrudniejszym, było wykonanie krótkich filmów o swoim życiu codziennym przez grupy międzynarodowe. W skład każdej grupy weszło po 1-2 uczniów z każdego kraju. Korzystając z dostępnych im mediów społecznościowych powinni byli nie tylko nawiązać kontakt, poznać się, ale także podzielić rolami, zarządzać czasem i sposobem wykonania zadania.

Efekty dotychczasowej pracy uczniów i nauczycieli można obejrzeć bezpośrednio tutaj

Le rôle de l’euro dans l’Europe d’aujourd’hui” jest drugim z naszych aktualnych projektów realizowanych jako przygotowanie do projektu Erasmus+ Ka 2, o który ZSO nr 1 w Raciborzu zawnioskuje w marcu 2019 r.

Partnerami szkoły polskiej w tym francuskojęzycznym projekcie są:

 1. Ecole de Commerce et de Gestion w Luksemburgu (Luksemburg)
 1. Istituto Istruzione Superiore Isa Conti Ellen Vainicher w Lipari (Włochy)

Koordynatorkami projektu ze strony polskiej są nauczycielki języka francuskiego: Joanna Kazimierczak i Małgorzata Sokołowska.

Nadrzędnym celem projektu będzie uświadomienie młodemu pokoleniu roli Unii Europejskiej poprzez przypomnienie historii jej powstania, a także zagrożeń ekonomicznych i społecznych, mogących wynikać z jej całkowitego lub częściowego rozpadu. Drugim celem projektu jest skierowanie uwagi młodych Europejczyków na wpływ samej waluty euro na życie obywateli oraz rozwój krajów znajdujących się obecnie w strefie euro lub poza nią. Dlatego koniecznym było zaangażowanie do projektu szkół zarówno z jak i spoza tego obszaru. Trzecim celem projektu jest pogłębianie świadomości bycia odpowiedzialnym Europejczykiem wśród młodzieży z trzech krajów, a w przypadku Włoch i Polski także kształcenie językowo-kulturowe związane z językiem francuskim.

W ramach projektu nasza szkoła:

 1. Przeprowadziła konkurs plastyczny pod nazwą “Nasze polskie euro“, w którym uczniowie zaprezentowali jak wyobrażają sobie polskie euro, gdyby nasz kraj wszedł do strefy euro.
 2. W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości uczniowie klasy 1 MD i 1 M przygotowali prezentacje ilustrujące wpływ waluty europejskiej na dzisiejsze życie Polaków. Obie prezentacje zostały wykonane przy pomocy aplikacji Prezi.

Wszystkie dotychczasowe działania partnerów projektu możecie zobaczyć tutaj.

“Faire des cartes de voeux – faire des amis” to projekt realizowany w listopadzie i grudniu 2017 roku.  Naszym partnerem w projekcie była szkoła w miejscowości Ksanti w Grecji. Tematem projektu były pocztówki. Rozpoczęliśmy eTwinningową przygodę od kartek bożonarodzeniowych. Uczniowie greccy i polscy zostali połączeni w pary, tak aby móc przygotować wzajemnie dla siebie kartkę i życzenia. Kartki były wykonane własnoręcznie, a życzenia koniecznie napisane w języku francuskim.

Il y a un fleuve dans mon pays” – to pierwszy nasz projekt eTwinning; realizowany był w roku szkolnym 2008/2009. W projekcie pracowaliśmy w języku francuskim ze szkołą Scoala Alice Voinescu w Dobeta Turnu Severin w Rumunii. Efektem końcowym była strona internetowa poświęcona Odrze i Dunajowi. Projekt otrzymał nagrodę Krajowego Biura eTwinning Polska.

“Le projet a eu pour but de présenter et de comparer le rôle de deux fleuves dans la vie quotidienne de chaque pays. Sa réalisation avait pris la forme d’une approche detaillée sous les aspects: géographique, chimique, économique et culturel de chaque fleuve.”

Archiwa