FOTOGRAFIA, czyli umiejętność obserwacji

Młodzi adepci sztuki fotografowania odbywają cykliczne warsztaty w terenie. Relację z ostatnich warsztatów zamieścił fanpage naszego “Plastyka”.  

“To, co Fotografia powiela w nieskończoność, miało miejsce tylko jeden raz; powiela więc mechanicznie to, co już nigdy nie będzie się mogło egzystencjalnie powtórzyć.” (Roland Barthes, światło obrazu. Uwagi o fotografii, 1996)

Fotografia, to umiejętność obserwacji. Głównym celem rejestracji każdego zdjęcia – z pierwotnego założenia tego medium – jest archiwizacja, czyli utrwalanie prawdy o świecie. Podejmując próbę konfrontacji teorii z praktyką, uczniowie klasy I i II Liceum Plastycznego (grupy fotograficzne) podczas warsztatów w plenerze mieli okazję doświadczać prawdy o miejscu i czasie w którym naturalne światło skłania do obserwacji piękna przyrody. Przemierzając ścieżki parków oraz klimatyczne zaułki miasta młodzież miała możliwość spojrzeć na otaczającą rzeczywistość w naturalny sposób, pozostawiając świat wirtualny na inną okazję. Zajęcia te pozwoliły ponadto na doskonalenie umiejętności świadomego kadrowania oraz rejestracji chwil które już nigdy nie powrócą.

Szukając nowych źródeł ekspresji – prowadzących ku samorealizacji – fotograficy przemierzają wiele dróg, odkrywając ostatecznie samych siebie. 

 Gabriela Habrom-Rokosz

Fotorelacja

Archiwa
%d bloggers like this: