FOTOGRAFICZNE SUKCESY Victorii i Wiktorii uczennic Liceum Sztuk Plastycznych

Victoria Malcharek i Wiktoria Pustułka – rozwijające swoje pasje fotograficzne w raciborskim Liceum Sztuk Plastycznych ZSO nr 1 w grupach o specjalności: fotografia i film, znalazły się w gronie 30 wyróżnionych w Konkursie Fotograficznym PORTRET 2020. W opinii członków Komisji Konkursowej wyróżnieni należą do grona “najbardziej utalentowanych z którymi chcieliby popracować i wesprzeć w rozwoju”. W tegorocznej 12 edycji konkursu brało udział 11 452 autorów.

Victoria Malcharek ma już w swoim dorobku wiele udanych projektów fotograficznych oraz prób kreowania własnej wizji tej jakże dziś wszechobecnej dyscypliny sztuk wizualnych. Jest także laureatką kilku konkursów fotograficznych na szczeblu ogólnopolskim oraz poza granicami kraju. W tym szczególnym roku 2020 naznaczonym piętnem pandemii, roku wirtualnego nauczania i zdalnego dialogu nauczyciel – uczeń, Victoria powtórzyła swój zeszłoroczny sukces. W poprzedniej edycji Jej modelką była Wiktoria Plura, natomiast w tegorocznej Emilia Krawczyńska [zdjęcia w załączeniu].

Dla Wiktorii Pustułki takie wyróżnienie na forum ogólnopolskim, to z pewnością zachęta do podjęcia kolejnych wyzwań twórczych. Wiktorii pozowali: Justyna Nowakowska i Michał Buba – koleżanka i kolega z klasy [zdjęcia w załączeniu] podczas realizacji ćwiczeń warsztatowych w szkolnym studio fotograficznym w ramach programu specjalizacji: fotografia artystyczna.

Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych!

Archiwa
%d bloggers like this: