Francuskie ABC

W dniu 4.02.2019 r. odbyło się drugie szkolenie kulturowe przygotowujące do mobilności naszych nauczycieli wyjeżdżających w ramach projektu “Lepsza szkoła – lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu” realizowanego w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

Celem spotkania z francuskim fotografem i podróżnikiem Panem Marc’iem Bonnetin było zaprezentowanie i przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat Francji, jej historii i geografii, kultury i cywilizacji, a także życia codziennego, systemu edukacji oraz współczesnych problemów, o których dość często słyszymy w mediach.

Szczególną uwagę prowadzący szkolenie poświęcił Bretanii. Właśnie ten nadmorski region na północy kraju odwiedzą nasi nauczyciele języka angielskiego: Pani Ewa Dorobisz i Pan Andrzej Widota, którzy z początkiem marca udadzą się do Lycée les Rimains w Saint Malo. Wizyta w tej renomowanej szkole ma posłużyć nawiązaniu współpracy, obserwacji pracy pedagogicznej oraz szczegółowej wymianie doświadczeń nauczycieli języków obcych.

 

Miłym akcentem kończącym szkolenie była degustacja jednego z najbardziej znanych deserów francuskich: tarte à tatin.

Archiwa
%d bloggers like this: