II etap XLIII Olimpiady Literatury i Jńęzyka Polskiego

ol-lit.jpg

Julia Gronowicz i Karolina Schinke to niezwykle ambitne i pracowite uczennice z klasy II FN. W sobotńę 18 lutego 2013r. (w czasie ferii!) obydwie uczestniczyły w II etapie XLIII Olimpiady Literatury i Jńęzyka Polskiego.

Kwalifikacja do tej czńęści konkursu nastąpiła na podstawie prac pisemnych, które dziewczyny przygotowały, omawiając merytorycznie trudne tematy. Julia zinterpretowała zagadnienie Fantastyki w przestrzeni kultury, zaś Karolina prześledziła Historie rodzinne w literaturze od XIX wieku do czasów współczesnych.

 

ol-lit.jpg

Julia Gronowicz i Karolina Schinke to niezwykle ambitne i pracowite uczennice z klasy II FN. W sobotńę 18 lutego 2013r. (w czasie ferii!) obydwie uczestniczyły w II etapie XLIII Olimpiady Literatury i Jńęzyka Polskiego.

Kwalifikacja do tej czńęści konkursu nastąpiła na podstawie prac pisemnych, które dziewczyny przygotowały, omawiając merytorycznie trudne tematy. Julia zinterpretowała zagadnienie Fantastyki w przestrzeni kultury, zaś Karolina prześledziła Historie rodzinne w literaturze od XIX wieku do czasów współczesnych.

Dziewczyny przeczytały kilkanaście lektur, tyle samo opracowań naukowych, by wreszcie napisane rozprawki poddaæ ocenie. Najpierw szkolni poloniści: pan dyrektor Wojciech Janiczko i pan dr Janusz Nowak – o pracach wypowiedzieli sińę pozytywnie, rekomendując je do dalszego etapu. Nastńępnie komisja OLiJP przyjńęła prace dziewcząt.
Drugi etap konkursu odbył sińę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu. W czasie około 5 godzin dziewczńęta pisały wypracowania na jeden z wybranych tematów, a po przerwie test z nauki o jńęzyku. Jaki bńędzie wynik tych zmagań, jeszcze nie wiemy, ale już dziś możemy serdecznie pogratulowaæ Karolinie i Julii, bo osiągnńęły niemały sukces. Brawo!

 

 

 

p1070111.jpg

 

p1070115.jpg

 

p1070118.jpg


Archiwa
%d bloggers like this: