Job shadowing we Włoszech

W dniach 4-6.03.2019 r. miała miejsce pierwsza z mobilności w ramach projektu ” Lepsza szkoła – lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu” realizowanego przez naszą szkołą w ramach programu Erasmus Ka 1.

W mobilności wzięły udział nauczycielki języka francuskiego: Joanna Kazimierczak i Małgorzata Sokołowska, a koordynatorką ze strony włoskiej była Pani Annaluce Cappucci, reprezentująca Istituto d’Istruzione Superiore Norberto Turrizziani we Frosinone, miejscowości odległej o 80 km na południe od Rzymu.

Wizyta we włoskiej szkole została zrealizowana zgodnie z założeniami job shadowing, czyli obserwacji pracy na podobnym stanowisku.

W ciągu dwóch pierwszych dni polskie nauczycielki odwiedziły Liceo Maccari, mieszczące liceo scientifico i linguistico, obserwowały lekcje języków obcych, w tym także zajęcia prowadzone przez native speakerów, zajęcia z psychologii, historii sztuki i języka włoskiego.

Dzięki spotkaniom i rozmowom z nauczycielami różnych przedmiotów, nasi nauczyciele poznali system wewnętrzny pracy w szkole, organizacji zajęć, zastępstw, zasad rozliczania absencji i spóźnień, a także podstawy programowe, sposoby oceniana, formy wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami.

W trzecim dniu pobytu nauczycielki języka francuskiego odwiedziły drugie z liceów tworzących IIS Turriziani – liceo classico. W trakcie wizyty spotkały się z Panią Dyrektor Erminią Gnagni, która przedstawiła zasady rekrutacji do szkół średnich we Włoszech, organizację dni otwartych, zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów szkolnych. Ponadto, uczestniczyły w zajęciach języka angielskiego, które okazały się niezwykle miłą niespodzianką. Młodzi Włosi z wrodzoną swobodą posługiwali się językiem Shakespeara na poziomie B2/C1!

Pobyt we włoskiej szkole był także doskonałą okazją do pokazania Polski, Śląska, miasta Raciborza i naszej szkoły nauczycielom i młodzieży włoskiej, która długo po prelekcji zadawała pytania. Jednocześnie nauczyciele z obu szkół zawiązali więzi współpracy, które w przyszłości powinny zaowocować wspólnym projektem lub wymianą młodzieży.

Wizyta we Włoszech miała na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności oraz form kształcenia ogólnego i językowego.

Mamy nadzieję, że poprzez wymianę dobrych praktyk, korzyści z udziału w mobilności będą jednakowe dla obu szkół oraz staną się źródłem inspiracji nowych ciekawych pomysłów i rozwiązań.
Najważniejszym wymiernym efektem udziału w projekcie jest rozwój oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych romanistek naszej szkoły, a także ponowne otwarcie ZSO Nr 1 na kontakty i wymiany zagraniczne.

Pomimo intensywnego programu zajęć w szkole, pobyt we Włoszech pozwolił także na zwiedzanie górzystych terenów Lazio, zabytków Rzymu oraz udział w Martedì Grasso, czyli ostatnim dniu karnawału we Włoszech.

 

Archiwa
%d bloggers like this: