Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zmiany wynikają ze szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:
I Liceum Ogólnokształcące i Liceum – 4 maja 2020; 5 maja 2020; 6 maja 2020 ; 8 czerwca 2020; 9 czerwca 2020; 10 czerwca 2020; 12 czerwca 2020
Liceum Sztuk Plastycznych – 12 czerwca 2020
W tych dniach w ZSO Nr 1 w Raciborzu dla uczniów organizowane będą zajęcia opiekuńcze.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 02.09.2019
 • Zebranie z rodzicami – 16.09.2019
 • Zebranie z rodzicami – 16.12.2019
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2019 – 31.12.2019
 • Ferie zimowe – 13.01.2020 – 26.01.2020
 • Zebranie z rodzicami – 30.01.2020
 • Koniec I semestru – 31.01.2020
 • Zebranie z rodzicami – 16.03.2020
 • Egzaminy w Liceum Sztuk Plastycznych –
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 09.04.2020 – 14.04.2020
 • Zakończenie klas programowo najwyższych – 24.04.2020
 • Egzaminy maturalne – 04.05.2020 – 22.05.2020
 • Zebranie z rodzicami – 25.05.2020
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26.06.2020
Archiwa