Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  • Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2020
  • Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 02.11.2020
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2020 – 31.12.2020
  • Ferie zimowe – 04.01.2021 – 17.01.2021
  • Koniec I półrocza – 24.01.2021
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 01.04.2021 – 06.04.2021
  • Pożegnanie klas maturalnych – 30.04.2021
  • Egzaminy maturalne – 04.05.2021 – 20.05.2021
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 04.05 – 07.05. 2021 (tylko dla I LO) oraz 04.06.2021
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 25.06.2021

Pełna treść zarządzenia o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

 

 

Archiwa