Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

  • Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2021 – 31.12.2021
  • Ferie zimowe – 14.02.2022 – 27.02.2022
  • Koniec I półrocza – 21.01.2022
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 14.04.2022 – 19.04.2022
  • Pożegnanie klas maturalnych – 29.04.2022
  • Egzaminy maturalne – 04.05.2022 – 20.05.2022
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24.06.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych zostaną podane do końca września 2021 r.

 

Archiwa