Klasa językowa

Klasa językowa

Jest organizowana dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach humanistycznych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z nauką języków obcych, chcą łączyć wiedzę z różnych obszarów kultury i innych dziedzin. Po tej klasie możliwe jest kontynuowanie nauki przede wszystkim na studiach neofilologicznych, ale także prawniczych, teatralnych lub przyrodniczych.

Przedmioty rozszerzone: pierwszy język obcy (angielski i niemiecki)

Drugi i trzeci przedmiot obowiązkowy, realizowany w zakresie rozszerzonym, uczniowie wybierają sami spośród poniższych:

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • języki obce
 • geografia
 • historia sztuki
 • fizyka
 • biologia
 • chemia
 • matematyka
 • informatyka

Uwaga: ze względu na realizację przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych utworzenie grupy realizującej rozszerzenie uzależnione jest od liczby chętnych oraz od możliwości kadrowych, organizacyjnych i finansowych szkoły.

W toku nauki proponujemy:

 1. bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z języka obcego (również dwujęzycznie) oraz przedmiotów dodatkowych,

 2. możliwość uzyskania certyfikatów językowych,

 3. każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki,

 4. uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,

 5. lekcje wzbogacone o spotkania z obcokrajowcami,

 6. uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych (np. warsztatach językowych w Londynie, wyjazdach do Drezna, Berlina, Wiednia)

 7. zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. olimpiadach z języków obcych, Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Medialnej i innych) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami,

 8. skuteczne przygotowanie do studiów humanistycznych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: neofilologia (języki nowożytne), prawo, administracja, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, historia, archeologia, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, administracja, etnologia, politologia,  pedagogika, europeistyka, filozofia i wiele innych.

Nie masz pomysłu na swoją przyszłość – zerknij do bazy kierunków: http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

Archiwa