Klasa matematyczna

Klasa matematyczna

Jest organizowana dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach ścisłych, mają predyspozycje matematyczne, myślą technicznie i pragną kontynuować naukę na studiach uniwersyteckich, technicznych, przyrodniczych czy ekonomicznych.

Przedmioty rozszerzone: pierwszy matematyka

Drugi i trzeci przedmiot obowiązkowy, realizowany w zakresie rozszerzonym, uczniowie wybierają sami spośród poniższych:

 • geografia
 • fizyka
 • informatyka
 • chemia
 • biologia
 • język polski
 • języki obce
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia sztuki

Uwaga: ze względu na realizację przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych utworzenie grupy realizującej rozszerzenie uzależnione jest od liczby chętnych oraz od możliwości kadrowych, organizacyjnych i finansowych szkoły.

W toku nauki proponujemy:

 1. bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z matematyki i przedmiotów dodatkowych,
 2. każdemu uzdolnionemu uczniowi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę poza ramy maturalne, realizację indywidualnych programów nauki,
 3. uczniom, realizującym geografię w zakresie rozszerzonym, uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, terenowych, warsztatach i wykładach, prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 4. zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe, przygotowujące do udziału w olimpiadach (in. Olimpiadzie Matematycznej, Geograficznej i Nautologicznej, Ekonomicznej, Przedsiębiorczości, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami,
 5. skuteczne przygotowanie do studiów politechnicznych, ekonomicznych, społecznych czy przyrodniczych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: matematyka, informatyka, prawo, europeistyka, dziennikarstwo psychologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, marketing, geodezja, budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, mechanika i budowa maszyn oraz wiele innych.

Nie masz pomysłu na swoją przyszłość – zerknij do bazy kierunków: http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard

Archiwa