Kolejne szkolenia dla nauczycieli realizujących projekt Erasmus +

Przez cały miesiąc listopad nauczyciele ZSO nr 1 w Raciborzu mieli okazję do skorzystania z oferty darmowych szkoleń z zakresu TIK, prowadzonych przez uczestników mobilności na Maltę, która miała miejsce w sierpniu bieżącego roku w ramach projektu “Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu.

I tak kolejno:

– szkolenie z aplikacji Canva, umożliwiającej tworzenie różnorodnej grafiki poprowadziła Małgorzata Sokołowska,

– szkolenie z aplikacji do tworzenia interaktywnych quizów Kahoot poprowadziły Ewa Dorobisz i Anna Strojny,

– szkolenie z obsługi programu Photostory pozwalającemu na tworzenie prezentacji multimedialnych poprowadzili Ewa Pytel i Leszek Radaj.

Dzięki nabytym umiejętnościom w trakcie szkoleń, przygotowanie materiałów do zajęć będzie łatwiejsze, szybsze i bardziej atrakcyjne, co z kolei pozwoli uczniom na lepsze zrozumienie i opanowanie materiału.

Archiwa
%d bloggers like this: