Komunikat

Informujemy, że w poniedziałek 17 sierpnia 2020 r. w sekretariacie można będzie załatwić JEDYNIE sprawy związane z rekrutacją.

Zapraszamy kandydatów zakwalifikowanych do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły przez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia klasy ósmej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 18 sierpnia do godz. 15:00.

Brak dostarczenia odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania do szkoły.

Archiwa
%d bloggers like this: