Komunikat dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO

Poniżej publikujemy listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na podstawie wyników egzaminu wstępnego.

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Przyjęty próg zdawalności wynosi minimum 10 punktów na 30 możliwych do uzyskania.


Przypominamy, że przed Kandydatami kolejne etapy rekrutacji:

  • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • 22 lipca 2021 r. – ostateczny termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum Sztuk Plastycznych
  • od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
  • 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Sztuk Plastycznych
Archiwa
%d bloggers like this: