KONKURS "Humanistyczny umysł ścisły" – dla licealistów

Obrazy newsów: konkurs_hm_news.png

UWAGA! UCZNIOWIE LICEUM

Zapraszamy Was do wzińęcia udziału w konkursie szkolnym „Humanistyczny umysł ścisły”. Nagrodą są oceny cząstkowe celujące lub bardzo dobre z matematyki i historii. Aby zdobyæ nagrodńę należy zmierzyæ sińę z dwoma zadaniami matematycznymi zawierającymi elementy historii. Ocenńę celującą bńędzie można otrzymaæ za uzyskanie co najmniej 90% punktów za wszystkie zadania. Ocenńę bardzo dobrą otrzyma osoba, która uzyska od 75% do 90% punktów za wszystkie zadania.

Odpowiedzi na  pytania można znaleźæ w pozycjach książkowych znajdujących sińę w bibliotece szkolnej. Pomocą służy pani Małgorzata Demidowska.

Rozwiązania można przesyłaæ na adres: [email protected] lub oddaæ pani Marzenie Niżborskiej. Na odpowiedzi czekamy do 4 stycznia 2017 r.

 

Archiwa
%d bloggers like this: