Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Josepha von Eichendorffa

30.05.2017 r. odbył się w Łubowicach Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Josepha von Eichendorffa.

W konkursie oprócz uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych po raz pierwszy mogli również uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowało 14 uczniów: 9 z liceum i 5 z gimnazjum. Konkurs rozpoczął się o godzinie 10 uroczystym powitaniem wszystkich uczestników oraz przedstawieniem składów komisji. Następnie uczniowie podzieleni na trzy grupy rozwiązywali test z zakresu wiedzy o życiu poety. Po napisaniu testu prezentowali przygotowane przez siebie utwory: deklamowali wiersze, czytali prozę i śpiewali pieśni.

Po zakończonych zmaganiach uczniowie i ich opiekunowie zostali zaproszeni na poczęstunek a komisje podsumowywały wyniki całodziennych zmagań.

Na zakończenie nastąpiło uroczyste zakończenie konkursu, na którym każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom wraz z upominkami.

Laureaci konkursu: Marta Burszyk, Karolina Koletzko, Paulina Otlik i  Michael Gorgosch z gimnazjum oraz Sara Lopocz, Nicolina Posmyk, Natalia Bedrunka, Anna Groeger, Dawid Bedrunka i Jakub Kupka z liceum zostaną uhonorowani na uroczystej gali, która odbędzie się dnia 14.06.2017 r. o godzinie 16.00 w Domu Kultury „Strzecha” .

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy. Nauczycielkom: Krystnie Neugebauer, Sybilli Weledzie-Krężlewkiej, Teresie Froncek oraz Zuzannie Koloska, które przygotowały uczniów do konkursu, życzymy dalszych sukcesów w pracy z uczniami.

Uroczysta gala dnia 14.06.2017 r. o godzinie 16.00 w Domu Kultury „Strzecha” 

Archiwa
%d bloggers like this: