Konkurs Samorządu Uczniowskiego na wiersz o tematyce patriotycznej

Pomimo wprowadzenia nauczania zdalnego Samorząd Uczniowski nadal działa i proponuje Wam udział w kolejnym konkursie. Tym razem możecie wykazać się swoimi talentami poetyckimi, a tematyka konkursu związana jest ze zbliżającą się 102 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Regulamin konkursu
,,Wiersz Patriotyczny’’

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski ZSO nr 1 w Raciborzu.

Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZSO nr 1 w Raciborzu.

Cele konkursu:

 1. Pobudzenia w uczniach kreatywności, aktywności artystycznej i zaangażowania.

 2. Kształtowanie tożsamości narodowej.

 3. Nauka o historii narodu polskiego.

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs odbywa się on-line.
 2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu wiersza o tematyce narodowej, patriotycznej.
 3. Prace muszą spełniać następujące warunki:
 • muszą być wykonane samodzielnie;
 • zabronione są wszelkiego rodzaju wulgaryzmy;
 • nie mogą obrażać cudzych uczuć i przekonań.
 1. Zdjęcia prac podpisane imieniem i nazwiskiem proszę przesyłać na adres: [email protected]
 2. Należy przesłać pracę w formacie cyfrowym opatrzoną podpisem autora.
 3. Termin składania prac przypada do 12.11.2020 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 16.11.2020 r.
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator w porozumieniu z dyrekcją ZSO nr 1.
 6. Komisja Konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę ich zgodność z tematyką, pomysłowość oraz oryginalność (ciekawa forma artystyczna).
 7. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców i przyzna nagrodę za I , II i III.
Archiwa
%d bloggers like this: