Kreatywnie na języku francuskim

Maska karnawałowa stała się inspiracją do przygotowania i realizacji nowego cyklu zajęć języka francuskiego w Liceum Sztuk Plastycznych. Inicjatywę zatytułowano “Mon alter ego”.

W ramach tego cyklu zajęć uczniowie klas III i IV podjęli próbę przedstawienia za pomocą maski swoich cech charakteru: tych, które lubią, tych, których się wstydzą oraz tych, które chcieliby w sobie móc wykształcić lub odnaleźć.

Kontrując ideę maski weneckiej mającej stanowić kurtynę dla prawdziwego oblicza ludzi, uczniowie Liceum Plastycznego odważyli się odkryć przed rówieśnikami własne pasje, wartości, ale także zahamowania i kompleksy. Dla uczniów przygotowujących się do obrony prac dyplomowych był to świetny sprawdzian umiejętności wystąpienia przed publicznością, obrony własnej tezy, przekonywania do własnych racji, akceptacji konstruktywnej krytyki. Wydaje się, że najtrudniejszym elementem tych zajęć było zamknięcie wartości własnej kreacji w słowie, bowiem każda z masek musiała zostać nazwana. Tak powstał poniższy album:

“Mon alter ego” to drugi z cyklów zrealizowanych w w ramach innowacji pedagogicznej na zajęciach języka francuskiego w Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu.

Archiwa
%d bloggers like this: