Lekcje o XIX-wiecznym malarstwie polskim w Muzeum Śląskim w Katowicach

W czwartek 12 października 2017 roku uczniowie klasy III Liceum Plastycznego udali się na wycieczkę do Katowic. Tematem wyjazdu było poznanie architektury Katowic oraz wizyta w Muzeum Śląskim. W Muzeum Śląskim uczniowie wzięli udział w lekcjach i warsztatach. Pierwszym tematem była analiza obrazów na wybranych przykładach dzieł z Galerii Malarstwa Polskiego 1800–1945, a kolejnym główne kierunki w malarstwie polskim XIX wieku. Uczniowie wykonywali ćwiczenia z zakresu opisu i analizy obrazu, zwłaszcza jego kompozycji, a także zapoznali się z najważniejszymi nurtami w malarstwie polskim XIX wieku takimi jak romantyzm, realizm, historyzm, impresjonizm czy secesja. W galerii mogli zobaczyć twórczość takich artystów jak m.in. Jan Matejko, Józef Chełmoński, Aleksander Gierymski, Władysław Podkowiński, Józef Pankiewicz, Jacek Malczewski czy Stanisław Wyspiański.

Spacer po mieście był okazją do zobaczenia eklektycznych kamienic z końca XIX- i początku XX wieku, Teatru Śląskiego, Pomnika Powstańców Śląskich, hali widowiskowo-sportową – tzw. Spodka, Ronda Sztuki, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – tzw. NOSPR. Nie zabrakło również omówienia inicjatyw związanych z procesami rewitalizacyjnymi, polegającymi na wykorzystaniu potencjału stolicy Górnego Śląska jakim jest postindustrialne dziedzictwo Katowic na przykładzie nowej siedziby Muzeum Śląskiego, zajmującej teren dawnej kopalni Katowice.

Archiwa
%d bloggers like this: