Lekcji malarstwa w Galerii TMZR

Obrazy newsów: tmzr_news.jpg

W Galerii TMZR odyła sińę lekcja malarstwa dla uczniów klasy pierwszej Liceum Plastycznego. Prowadząca zajńęcia mgr Martyna Rejner przybliżyła uczniom twórczośæ artystyczną Barbary Kaszy i Piotra Wiedera. Analiza wybranych prac pozwoliła uczniom zapoznaæ sińę z preferowanym stylem malarskim autorów prac. Wizyta w Galerii stała sińę dobrą okazją do poznania kultury i sztuki reginalnej. Młodzież komentując obrazy dzieliła sińę swoimi odczuciami.

Galerii TMZR odyła sińę lekcja malarstwa dla uczniów klasy pierwszej Liceum Plastycznego. Prowadząca zajńęcia mgr Martyna Rejner przybliżyła uczniom twórczośæ artystyczną Barbary Kaszy i Piotra Wiedera. Analiza wybranych prac pozwoliła uczniom zapoznaæ sińę z preferowanym stylem malarskim autorów prac. Wizyta w Galerii stała sińę dobrą okazją do poznania kultury i sztuki reginalnej. Młodzież komentując obrazy dzieliła sińę swoimi odczuciami.

Obrazy newsów: tmzr_fotogabriela_habrom-rokosz_1.jpg


Archiwa
%d bloggers like this: