L’Euro: hier, aujourd’hui, demain

L’Euro: hier, aujourd’hui, demain

Projekt “Euro: yesterday, today, tomorrow/ l’Euro: hier, aujourd’hui, demain” jest drugim projektem francuskojęzycznym, do którego nasza szkoła przystąpi w ramach programu Erasmus+, akcja Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne – Współpraca szkół w 2019 r. Projekt będzie trwał 24 miesiące, od 30.09.2019 r. do 29.09.2021 r.

Jego koordynatorkami są Joanna Kazimierczak i Małgorzata Sokołowska.

Projekt został przygotowany przez 3 szkoły partnerskie:

  1. Ecole de Commerce et de Gestion w Luksemburgu (Luksemburg) – koordynator

  2. Istituto Istruzione Superiore Isa Conti Eller Vainicher w Lipari (Włochy)

  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

poprzez współpracę na platformie eTwining.

Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie młodemu pokoleniu roli Unii Europejskiej poprzez przypomnienie historii jej powstania, a także zagrożeń ekonomicznych i społecznych, mogących wynikać z jej całkowitego lub częściowego rozpadu. Drugim celem projektu jest skierowanie uwagi młodych Europejczyków na wpływ samej waluty euro na życie obywateli oraz rozwój krajów znajdujących się obecnie w strefie euro lub poza nią. Dlatego koniecznym było zaangażowanie do projektu szkół zarówno z, jak i spoza tego obszaru. Trzecim celem projektu jest pogłębianie świadomości bycia odpowiedzialnym Europejczykiem wśród młodzieży z trzech krajów, a w przypadku Włoch i Polski także kształcenie językowo-kulturowe związane z językiem francuskim.

W projekcie weźmie udział młodzież w wieku 15-18 lat uczęszczająca z klas liceum ogólnokształcącego i plastycznego.

W trakcie projektu przewidziano dwie mobilności 10 osobowych grup uczniowskich wraz z 3 opiekunami do szkół partnerskich zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • wiosna 2020 – spotkanie w Luksemburgu

  • jesień 2020 – spotkanie na wyspie Lipari

  • wiosna 2021 – spotkanie w Polsce

Będą to wyjazdy krótkoterminowe, trwające 7 dni, podczas których zostanie zrealizowany program pobytu oraz działania zaproponowane przez placówkę goszczącą.

Koszt mobilności zostanie pokryty z środków budżetowych projektu w 100%.

Ponadto, w ramach projektu będą miały miejsce dwie, na początku i pod koniec projektu, mobilności koordynatorów projektu z każdego kraju. Będę to spotkania 1-2 dniowe, których celem będzie szczegółowe przygotowanie działań lokalnych, ich ewaluacja i wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz z zakresu zarządzania projektami.

REGULAMIN REKRUTACJI

Archiwa