LICEUM PLASTYCZNE NA FESTIWALU PERSPEKTYW

Obrazy newsów: perspektywy_news.jpg

We wtorek 15 listopada 2016 roku reprezentacja Liceum Plastycznego, działającego w ZSO nr 1, wzińęła udział w organizowanym m. in. przez “Nowiny” oraz Starostwo Powiatowe FESTIWALU PERSPEKTYW, odbywającym sińę w hali sportowej RAFAKO w ramach światowego Tygodnia Przedsińębiorczości. Szczegóły w rozwinińęciu newsa.

Obrazy newsów: perspektywy_news.jpg We wtorek 15 listopada 2016 roku reprezentacja Liceum Plastycznego, działającego w ZSO nr 1, wzińęła udział w organizowanym m. in. przez “Nowiny” oraz Starostwo Powiatowe FESTIWALU PERSPEKTYW, odbywającym sińę w hali sportowej RAFAKO w ramach światowego Tygodnia Przedsińębiorczości. 

Nasza drużyna zaprezentowała podczas targów różne techniki plastyczne, które uczniowie poznają podczas nauki w Liceum Plastycznym. Uczennice klasy IV LP, które w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego oraz egzaminu dyplomowego, Agnieszka Wardńęga i Paulina Soika, w strojach inspirowanych obrazami „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci i „Dziewczyna z perłą” Johannesa Vermeera, opowiadały gimnazjalistom jak wygląda nauka w Liceum Plastycznym, a także o możliwościach dalszej nauki i perspektywach zatrudnienia na rynku pracy po ukończeniu szkoły plastycznej. Uczniowie z klasy II LP – w formie warsztatów- prezentowali  specjalizacje realizowane w naszej szkole. Oliwa Szymkiewicz i Marta Migacz zaprezentowały technikńę fotograficzną – tzw. odcisk antropomorficzny, przy okazji opowiadając jak wyglądają w naszej szkole lekcje fotografii i filmu, zaś Ilona Mus i Juan Jose Sanchez przygotowywali linoryty jako przykłady grafiki warsztatowej, udzielając również informacji na temat zajńęæ z grafiki komputerowej w Liceum Plastycznym. Z kolei uczniowie z klasy I LP: Julia Olender oraz Paulina Orlik zajmowały sińę rńękodziełem i pokazywały jak powstaje biżuteria, a Dariusz Nowak rysował portrety i karykatury. Podczas targów można było również zobaczyæ prace uczniów i absolwentów Liceum Plastycznego  – grafiki, fotografie, jak również zdjńęcia z warsztatów, plenerów, wycieczek oraz filmiki o szkole. Opiekunami naszej grupy byli nauczyciele przedmiotów artystycznych, którzy chńętnie odpowiadali na zadawane przez gimnazjalistów pytania: p. Martyna Rejner – nauczyciel rysunku i malarstwa, p. Katarzyna Kwiotek – nauczyciel historii sztuki oraz p. Michał Sitek – nauczyciel projektowania oraz technik graficznych.

Oprócz Liceum Plastycznego na Festiwalu Perspektyw zaprezentowały sińę także inne szkoły zawodowe z Raciborza. Wińęcej informacji na temat targów oraz zdjńęcia z wydarzenia można zobaczyæ na stronie nowiny.pl, a także na  www.naszraciborz.pl, gdzie autorką zdjńęæ jest absolwentka naszego Liceum Plastycznego, obecnie pracująca w tym portalu jako fotoreporter – Katarzyna Kubik. Jej zdjńęcia są najlepszym świadectwem tego, że po ukończeniu Liceum Plastycznego można zdobyæ wymarzoną pracńę i realizowaæ swoje pasje!

Dzińękujemy wszystkim, którzy zaangażowali sińę w to wydarzenie: uczniom, nauczycielom, Dyrekcji, Radzie Rodziców ZSO nr 1 oraz organizatorom wydarzenia. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Kilka zdjńęæ do obejrzenia również na szkolnym Facebooku

Archiwa
%d bloggers like this: