Liceum Sztuk Plastycznych

Liceum Sztuk Plastycznych powstało w 2011 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Jest to jedyna szkoła w Raciborzu, w której można zrealizować program nauki liceum ogólnokształcącego i zdać maturę, ale również otrzymać dyplom plastyka, bo oprócz zajęć ogólnokształcących uczniowie uczęszczają na zajęcia zawodowe (szczegóły w zakładce SPECJALNOŚĆ/SPECJALIZACJA).

Nasza młodzież zdobywa liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach plastycznych, konkursach z historii sztuki (m. in. w Olimpiadzie Artystycznej), bierze udział w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach oraz warsztatach.

Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną bogatą ofertę kształcenia na wysokim poziomie i możliwość brania udziału w rozmaitych wydarzeniach artystycznych, wycieczkach dydaktycznych, warsztatach plastycznych i muzealnych, plenerach, a także Międzynarodowych Tygodniach Sztuki Dzieci i Młodzieży w Niemczech. Miejsca, które odwiedziliśmy to między innymi Wiedeń, Drezno, Paryż, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk i wiele innych!

NASZE SUKCESY…
Nasi uczniowie mogą poszczycić się bardzo wysokimi wynikami w egzaminach maturalnych, licznymi sukcesami w olimpiadach przedmiotowych i różnych ogólnopolskich konkursach, wielu z nich zostaje także stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Nasi absolwenci z powodzeniem prowadzą własne firmy fotograficzne i graficzne, kontynuują naukę między innymi na Akademiach Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie czy Katowicach.

W Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu możesz realizować swoje pasje artystyczne na jednej z dwóch specjalności z przypisaną specjalizacją:

  1. Fotografia i film (specjalność) – Fotografia artystyczna (specjalizacja).
  2. Techniki graficzne(specjalność) – Projektowanie graficzne (specjalizacja).

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia zawodowe:

  • Fotografia artystyczna na specjalności Fotografia i film,
  • Projektowanie graficzne na specjalności Techniki graficzne,
  • Podstawy projektowania,
  • Podstawy fotografii i filmu,
  • Projektowanie multimedialne,
  • Rysunek i malarstwo,
  • Rzeźba,
  • Historia sztuki.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

ul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz
TEL. 32 415 44 53

e-mail : [email protected]

Dla uczniów klas czwartych liceum sztuk plastycznych i klas trzecich dotychczasowego liceum plastycznego przeprowadza się badanie jakości kształcenia artystycznego tzw. pPrzegląd plastyczny.

Przegląd jest obowiązkowy i obejmuje zadania z rysunku, malarstwa oraz rzeźby. Uczniowie realizują przegląd w macierzystej szkole plastycznej, a ich analiza i punktacja odbywa się centralnie w trybie i na zasadach szczegółowych określonych w Regulaminie Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie ogólnopolskich Przeglądów plastycznych.

Podczas przeglądu uczniowie rysują studium postaci w formacie 100×70 cm, malują studium martwej natury w formacie 70×50 cm i realizują zadanie z rzeźby na wybrany temat.

Więcej informacji na temat Przeglądu plastycznego znajdziecie na stronie Centrum Edukacji Artystycznej.

PRZEGLĄD PLASTYCZNY NA CEA

NASZE PRACOWNIE

PRACOWNIA FOTOGRAFII

dr Gabriela Habrom-Rokosz, mgr Agnieszka Orlik

Programy zajęć realizowane w ramach przedmiotów: podstawy fotografii i filmu oraz fotografia artystyczna umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu historii fotografii i filmu, techniki i technologii tworzenia klasycznego oraz cyfrowego obrazu fotograficznego. Profesjonalnie wyposażona baza dydaktyczna: studio fotograficzne, ciemnia, pracownia komputerowa i audiowizualna sala dydaktyczna, stwarzają warunki do stosowania innowacyjnych metod nauczania. Priorytetowo traktowane jest kształcenie warsztatowe, tj. podczas sesji fotograficznych w studio i plenerze oraz odkrywania tajników fotografii w ciemni fotograficznej. Indywidualizacja procesu kształcenia oraz pozytywna motywacja w formie organizacji wystaw efektów kształcenia sprzyja rozwojowi kreatywności uczniów.  Działania te pozwalają na gruntowne przygotowanie uczniów do podjęcia pracy, jak również do dalszej nauki na poziomie akademickim.

PRACOWNIA GRAFIKI I MULTIMEDIÓW

mgr Michał Sitek

Pracownia grafiki w raciborskim Liceum Plastycznym stanowi nieodłączny element kształcenia przyszłego pokolenia grafików. Realizowane zajęcia prowadzone są w tradycyjnych technikach graficznych – wklęsłodruk oraz wypukłodruk, a uczniowie mają możliwość wyboru technik graficznych, najbardziej odpowiadających ich predyspozycjom manualnym.

Z kolei Pracownia multimediów pozwala naszym uczniom doskonalić warsztat w dziedzinie technik druku cyfrowego. Grafika cyfrowa, zwana także grafiką komputerową, stanowi rozwinięcie warsztatu tradycyjnych technik graficznych o medium projektowe na potrzeby nowych mediów. Pracownia dysponuje oprogramowaniem Adobe z zakresu obróbki zdjęć oraz publishingu, umożliwia też tworzenie projektów na potrzeby WWW oraz druku offsetowego.

PRACOWNIA PODSTAW PROJEKTOWANIA

mgr Agnieszka Białas

Przedmiot podstawy projektowania  wprowadza uczniów w problematykę podstawowych zagadnień plastycznych to jest: kreska, plama, kompozycja, kolor, walor, struktura. Uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw projektowania, wzbogaconą o  zagadnienia literniczo – typograficzne. Poprzez odpowiedni dobór tematów program przewiduje zapoznanie uczniów z różnorodnymi formami wypowiedzi plastycznej. Uczniowie realizują prace na płaszczyźnie i trójwymiarowe w przestrzeni, przy użyciu technik tradycyjnych łączonych z nowymi mediami.

PRACOWNIA RZEŹBY

mgr Justyna Reclik

W rzeźbie proces tworzenia, od projektu do finalnej realizacji, zachodzi tak naprawdę już w głowie. Pierwszy etap czyli rysowanie, jest ,,wprowadzeniem linii na spacer”, jak to ujął w swoich szkicownikach Paul Klee. Szkice wynikają zarówno z obserwacji otaczającej nas rzeczywistości, jak i przenoszenia pierwszych myśli projektowych na papier. Tam gdzie rzeźba, pojawia się również termin przestrzeń, z którą uczniowie na zajęciach próbują się zmierzyć ucząc się jak ją okiełzać w trzech wymiarach, dzięki czemu powstają rzeźby o zróżnicowanej problematyce formalnej i treściowej, z nieskończoną liczbą profili.

Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczniowie na lekcjach rzeźby rozwijają wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. W pracowni rzeźby doświadczają świadomego konstruowania i komponowania płaszczyzn oraz brył w oparciu o wyobraźnię i studia z natury, posługując się językiem plastycznym. Zapoznają się z podstawowymi materiałami i technikami rzeźbiarskimi, i stopniowo zdobywają warsztat, dzięki któremu mogą tworzyć zarówno małe formy rzeźbiarskie czy płaskorzeźby, jak i rzeźby pełne realizowanie w glinie, gipsie oraz przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych tworzyw .

Nade wszystko pracownia rzeźby stawia na cel wykształcenie młodego plastyka o świadomej i kreatywnej podstawie artystycznej z podstawowymi wartościami takimi jak: piękno, prawda, dobro i pokora.

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

mgr Karolina Lewosz, mgr Justyna Reclik, mgr Agnieszka Białas, mgr Roman Szczasny

W pracowni rysunku i malarstwa uczniowie nabywają kluczowe dla rozwoju plastycznego umiejętności obserwowania natury i jej transpozycji na środki plastyczne.

Tematyka martwej natury, architektury, pejzażu, studium modela są pretekstem do rozwijania wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata i próbą jego odzwierciedlenia na kartonach, płótnach naszych uczniów. Pod czujnym okiem prowadzących uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności manualne, warsztatowe w zakresie technik malarskich i rysunkowych ze szczególnym uwzględnieniem  świadomego komponowania pracy, ustalania proporcji wybranych obiektów, stosowania zasad perspektywy oraz światłocienia w celu uzyskania efektu trójwymiaru.

Na zajęciach uczniowie poznają klasyczne techniki rysunkowe i malarskie, ale mają również możliwość eksperymentowania i wykorzystania technik łączonych. Zajęcia z rysunku i malarstwa odbywają się głównie w pracowni, ale jeśli jest ku temu okazja, pracujemy również w plenerze.

Oprócz realistycznego oddania rzeczywistości pracownia stawia sobie za cel rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów. A to wszystko po to, aby uczniowie stali się świadomymi odbiorcami oraz  twórcami sztuki i kultury.

PRACOWNIA HISTORII SZTUKI

dr Katarzyna Kwiotek

Zajęcia z historii sztuki umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu dziejów sztuki, przygotowanie do egzaminu dyplomowego oraz matury z historii sztuki. W latach 2010-2020 uczniowie naszej szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – zdobywali wielokrotnie laury w ogólnopolskich konkursach z historii sztuki, z których można wymienić choćby finały Olimpiady Artystycznej z Historii Sztuki (Agnieszka Dziki – finalistka z wyróżnieniem w roku 2012, Jolanta Lamla- finalistka z wyróżnieniem w roku 2016, Agnieszka Kowalska – finalistka w 2017 roku, Oliwia Szymkiewicz – laureatka w 2019 roku, Agnieszka Urbanek – finalistka w 2020 roku) czy Ogólnopolski Konkurs z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto” (nasi uczniowie Jolanta Lamla i Adam Kandora zostali finalistami tego organizowanego co dwa lata konkursu w latach  2014 i 2016).

Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych mają możliwość brania udziału w wycieczkach dydaktycznych, m. in. do Wiednia, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Warszawy, wydarzeniach artystycznych, wykładach prowadzonych przez specjalistów, warsztatach, lekcjach muzealnych.

LSP NA VIDEO

Materiał o Liceum Sztuk Plastycznych w ramach Festiwalu Perspektyw 2020.

W tym materiale w czasie od 41:30 minuty do 1:03:00 znajdziesz prezentację pracowni LSP.

Dzień Otwarty ZSO1

Materiał o ZSO nr 1, który prezentuje również atuty LSP. Szczególnie może Was zainteresować fragment od 34 do 39 minuty.

Liceum Plastyczne Okiem Ucznia

Film autorstwa Łukasza Lorenca wykonany metodą poklatkową.

Międzynarodowy Tydzień Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain

W dniach 7-14 sierpnia 2016 roku braliśmy udział w Międzynarodowym Tygodniu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain w Niemczech, dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu z partnerskim powiatem Elbe-Elster.

Uczennice Liceum Plastycznego w Raciborzu w Brukseli

Wyjazd ten odbył się w 2017 r. i był nagrodą główną w konkursie plastycznym “IN VARIETATE CONCORDIA – JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”.

AKTUALNOŚCI

Archiwa