Liceum Sztuk Plastycznych

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

O NASZEJ SZKOLE…
Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 jest jedyną szkołą w Raciborzu, w której można zrealizować program nauki liceum ogólnokształcącego i zdać maturę, ale również otrzymać dyplom plastyka, bo oprócz zajęć ogólnokształcących odbywają się zajęcia z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, podstaw fotografii i filmu, projektowania multimedialnego, historii sztuki oraz specjalności - technik graficznych i fotografii. Uczniowie zdobywają liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach plastycznych, konkursach z historii sztuki (m. in. w Olimpiadzie Artystycznej), biorą udział w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach oraz warsztatach.
Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną bogatą ofertę kształcenia na wysokim poziomie i możliwość brania udziału w rozmaitych wydarzeniach artystycznych, wycieczkach dydaktycznych, warsztatach plastycznych i muzealnych, plenerach, a także Międzynarodowych Tygodniach Sztuki Dzieci i Młodzieży w Niemczech. Miejsca, które odwiedziliśmy to między innymi Wiedeń, Drezno, Paryż, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk i wiele innych!

NASZE SUKCESY…
Nasi uczniowie mogą poszczycić się bardzo wysokimi wynikami w egzaminach maturalnych, licznymi sukcesami w olimpiadach przedmiotowych i różnych ogólnopolskich konkursach, wielu z nich zostaje także stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Nasi absolwenci z powodzeniem prowadzą własne firmy fotograficzne i graficzne, kontynuują naukę między innymi na Akademiach Sztuk Pięknych w Warszawie i we Wrocławiu, studiując m.in. wzornictwo przemysłowe czy fotografię.

Liceum Plastyczne Okiem Ucznia

Film autorstwa Łukasza Lorenca wykonany metodą poklatkową.

Międzynarodowy Tydzień Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain

W dniach 7-14 sierpnia 2016 roku braliśmy udział w Międzynarodowym Tygodniu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain w Niemczech, dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu z partnerskim powiatem Elbe-Elster.

Uczennice Liceum Plastycznego w Raciborzu w Brukseli

Wyjazd ten odbył się w 2017 r. i był nagrodą główną w konkursie plastycznym “IN VARIETATE CONCORDIA – JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”.

PRACOWNIA RZEŹBY

Nauczyciel: mgr Justyna Reclik

W rzeźbie proces tworzenia, od projektu do finalnej realizacji, zachodzi tak naprawdę już w głowie. Pierwszy etap czyli rysowanie, jest ,,wprowadzeniem linii na spacer”, jak to ujął w swoich szkicownikach Paul Klee. Szkice wynikają zarówno z obserwacji otaczającej nas rzeczywistości, jak i przenoszenia pierwszych myśli projektowych na papier. Tam gdzie rzeźba, pojawia się również termin przestrzeń, z którą uczniowie na zajęciach próbują się zmierzyć ucząc się jak ją okiełzać w trzech wymiarach, dzięki czemu powstają rzeźby o zróżnicowanej problematyce formalnej i treściowej, z nieskończoną liczbą profili.

Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczniowie na lekcjach rzeźby rozwijają wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. W pracowni rzeźby doświadczają świadomego konstruowania i komponowania płaszczyzn oraz brył w oparciu o wyobraźnię i studia z natury, posługując się językiem plastycznym. Zapoznają się z podstawowymi materiałami i technikami rzeźbiarskimi, i stopniowo zdobywają warsztat, dzięki któremu mogą tworzyć zarówno małe formy rzeźbiarskie czy płaskorzeźby, jak i rzeźby pełne realizowanie w glinie, gipsie oraz przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych tworzyw .

Nade wszystko pracownia rzeźby stawia na cel wykształcenie młodego plastyka o świadomej i kreatywnej podstawie artystycznej z podstawowymi wartościami takimi jak: piękno, prawda, dobro i pokora.

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

Nauczyciel: mgr Agnieszka Białas

Przedmiot podstawy projektowania  wprowadza uczniów w problematykę podstawowych zagadnień plastycznych to jest: kreska, plama, kompozycja, kolor, walor, struktura. Uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw projektowania, wzbogaconą o  zagadnienia literniczo – typograficzne. Poprzez odpowiedni dobór tematów program przewiduje zapoznanie uczniów z różnorodnymi formami wypowiedzi plastycznej. Uczniowie realizują prace na płaszczyźnie i trójwymiarowe w przestrzeni, przy użyciu technik tradycyjnych łączonych z nowymi mediami.

PRACOWNIA GRAFIKI I MULTIMEDIÓW

Nauczyciel: mgr Michał Sitek

Pracownia grafiki w raciborskim Liceum Plastycznym stanowi nieodłączny element kształcenia przyszłego pokolenia grafików. Realizowane zajęcia prowadzone są w tradycyjnych technikach graficznych – wklęsłodruk oraz wypukłodruk, a uczniowie mają możliwość wyboru technik graficznych, najbardziej odpowiadających ich predyspozycjom manualnym.

Z kolei Pracownia multimediów pozwala naszym uczniom doskonalić warsztat w dziedzinie technik druku cyfrowego. Grafika cyfrowa, zwana także grafiką komputerową, stanowi rozwinięcie warsztatu tradycyjnych technik graficznych o medium projektowe na potrzeby nowych mediów. Pracownia dysponuje oprogramowaniem Adobe z zakresu obróbki zdjęć oraz publishingu, umożliwia też tworzenie projektów na potrzeby WWW oraz druku offsetowego.

PRACOWNIA FOTOGRAFII

Nauczyciel: dr Gabriela Habrom-Rokosz

Programy zajęć realizowane w ramach przedmiotów: podstawy fotografii i filmu oraz fotografia artystyczna umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu historii fotografii i filmu, techniki i technologii tworzenia klasycznego oraz cyfrowego obrazu fotograficznego. Profesjonalnie wyposażona baza dydaktyczna: studio fotograficzne, ciemnia, pracownia komputerowa i audiowizualna sala dydaktyczna, stwarzają warunki do stosowania innowacyjnych metod nauczania. Priorytetowo traktowane jest kształcenie warsztatowe, tj. podczas sesji fotograficznych w studio i plenerze oraz odkrywania tajników fotografii w ciemni fotograficznej. Indywidualizacja procesu kształcenia oraz pozytywna motywacja w formie organizacji wystaw efektów kształcenia sprzyja rozwojowi kreatywności uczniów.  Działania te pozwalają na gruntowne przygotowanie uczniów do podjęcia pracy, jak również do dalszej nauki na poziomie akademickim.

PRACOWNIA MALARSTWA

Nauczyciele: mgr Karolina Lewosz, mgr Justyna Reclik, mgr Agnieszka Białas, mgr Roman Szczasny

Pracownia rysunku i malarstwa – lekcje odbywają się w blokach 4 godzinnych,  rysunek jak i malarstwo w miarę nabywanej wiedzy i umiejętności powstaje na dużych formatach, tematyka prac to martwa natura, postać krajobraz portret oraz architektura. Uczniowie  pracują zarówno w  przystosowanej do tego sali  jak również  w plenerze. Uczestniczą w warsztatach oraz konkursach na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Prace uczniów goszczą nie  tylko w lokalnych  galeriach ale i podczas krajowych  wystaw zbiorowych.

PRACOWNIA HISTORII SZTUKI

Nauczyciel: dr Katarzyna Kwiotek

Zajęcia z historii sztuki, w których uczestniczą uczniowie Liceum Plastycznego, umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu historii sztuki, w tym chronologicznej wiedzy z zakresu dziejów sztuk plastycznych i charakterystyki poszczególnych epok, stylów, kierunków, tematów i treści dzieł, a także wiedzy z zakresu gatunków i technik plastycznych. Uczniowie zapoznają się z kanonem najważniejszych dzieł sztuki, podstawowymi terminami związanymi ze sztuką i zdobywają wiedzę na temat twórczości wybitnych artystów. Ponadto zajęcia z historii sztuki pozwalają na rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, a także rozbudzają zainteresowanie dziedzictwem kulturowym.

Zajęcia z historii sztuki umożliwiają przygotowanie do egzaminu dyplomowego oraz matury z historii sztuki, z której uczniowie naszej szkoły od lat osiągają wysokie wyniki. W latach 2010-2020 uczniowie naszej szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – zdobywali wielokrotnie laury w ogólnopolskich konkursach z historii sztuki, z których można wymienić choćby finały Olimpiady Artystycznej z Historii Sztuki (Agnieszka Dziki – finalistka z wyróżnieniem w roku 2012, Jolanta Lamla- finalistka z wyróżnieniem w roku 2016, Agnieszka Kowalska – finalistka w 2017 roku, Oliwia Szymkiewicz – laureatka w 2019 roku, Agnieszka Urbanek – finalistka w 2020 roku) czy Ogólnopolski Konkurs z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto” (nasi uczniowie Jolanta Lamla i Adam Kandora zostali finalistami tego organizowanego co dwa lata konkursu w latach  2014 i 2016).

Uczniowie Liceum Plastycznego mają możliwość brania udziału w wycieczkach dydaktycznych, m. in. do Wiednia, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Warszawy, rozmaitych wydarzeniach artystycznych, wykładach prowadzonych przez specjalistów, warsztatach, lekcjach muzealnych. Ponadto od 2012 roku, dzięki współpracy raciborskiego Starostwa z partnerską gminą Elbe-Elster, uczniowie naszej szkoły biorą udział w kolejnych edycjach Międzynarodowych Tygodni Sztuki Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain w Niemczech.

Archiwa