Liceum Sztuk Plastycznych

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

O NASZEJ SZKOLE…
Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 jest jedyną szkołą w Raciborzu, w której można zrealizować program nauki liceum ogólnokształcącego i zdać maturę, ale również otrzymać dyplom plastyka, bo oprócz zajęć ogólnokształcących odbywają się zajęcia z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, podstaw fotografii i filmu, projektowania multimedialnego, historii sztuki oraz specjalności - technik graficznych i fotografii. Uczniowie zdobywają liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach plastycznych, konkursach z historii sztuki (m. in. w Olimpiadzie Artystycznej), biorą udział w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach oraz warsztatach.
Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki czemu uczniowie mają zapewnioną bogatą ofertę kształcenia na wysokim poziomie i możliwość brania udziału w rozmaitych wydarzeniach artystycznych, wycieczkach dydaktycznych, warsztatach plastycznych i muzealnych, plenerach, a także Międzynarodowych Tygodniach Sztuki Dzieci i Młodzieży w Niemczech. Miejsca, które odwiedziliśmy to między innymi Wiedeń, Drezno, Paryż, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk i wiele innych!

NASZE SUKCESY…
Nasi uczniowie mogą poszczycić się bardzo wysokimi wynikami w egzaminach maturalnych, licznymi sukcesami w olimpiadach przedmiotowych i różnych ogólnopolskich konkursach, wielu z nich zostaje także stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Nasi absolwenci z powodzeniem prowadzą własne firmy fotograficzne i graficzne, kontynuują naukę między innymi na Akademiach Sztuk Pięknych w Warszawie i we Wrocławiu, studiując m.in. wzornictwo przemysłowe czy fotografię.

Liceum Plastyczne Okiem Ucznia

Film autorstwa Łukasza Lorenca wykonany metodą poklatkową.

Międzynarodowy Tydzień Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain

W dniach 7-14 sierpnia 2016 roku braliśmy udział w Międzynarodowym Tygodniu Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain w Niemczech, dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Raciborzu z partnerskim powiatem Elbe-Elster.

Uczennice Liceum Plastycznego w Raciborzu w Brukseli

Wyjazd ten odbył się w 2017 r. i był nagrodą główną w konkursie plastycznym “IN VARIETATE CONCORDIA – JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”.

PRACOWNIA RZEŹBY

Nauczyciel: mgr Justyna Reclik

W rzeźbie proces tworzenia, od projektu do finalnej realizacji, zachodzi tak naprawdę już w głowie. Pierwszy etap czyli rysowanie, jest ,,wprowadzeniem linii na spacer”, jak to ujął w swoich szkicownikach Paul Klee. Szkice wynikają zarówno z obserwacji otaczającej nas rzeczywistości, jak i przenoszenia pierwszych myśli projektowych na papier. Tam gdzie rzeźba, pojawia się również termin przestrzeń, z którą uczniowie na zajęciach próbują się zmierzyć ucząc się jak ją okiełzać w trzech wymiarach, dzięki czemu powstają rzeźby o zróżnicowanej problematyce formalnej i treściowej, z nieskończoną liczbą profili.

Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczniowie na lekcjach rzeźby rozwijają wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. W pracowni rzeźby doświadczają świadomego konstruowania i komponowania płaszczyzn oraz brył w oparciu o wyobraźnię i studia z natury, posługując się językiem plastycznym. Zapoznają się z podstawowymi materiałami i technikami rzeźbiarskimi, i stopniowo zdobywają warsztat, dzięki któremu mogą tworzyć zarówno małe formy rzeźbiarskie czy płaskorzeźby, jak i rzeźby pełne realizowanie w glinie, gipsie oraz przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych tworzyw .

Nade wszystko pracownia rzeźby stawia na cel wykształcenie młodego plastyka o świadomej i kreatywnej podstawie artystycznej z podstawowymi wartościami takimi jak: piękno, prawda, dobro i pokora.

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

Nauczyciel: mgr Agnieszka Białas

Przedmiot podstawy projektowania  wprowadza uczniów w problematykę podstawowych zagadnień plastycznych to jest: kreska, plama, kompozycja, kolor, walor, struktura. Uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw projektowania, wzbogaconą o  zagadnienia literniczo – typograficzne. Poprzez odpowiedni dobór tematów program przewiduje zapoznanie uczniów z różnorodnymi formami wypowiedzi plastycznej. Uczniowie realizują prace na płaszczyźnie i trójwymiarowe w przestrzeni, przy użyciu technik tradycyjnych łączonych z nowymi mediami.

PRACOWNIA GRAFIKI I MULTIMEDIÓW

Nauczyciel: mgr Michał Sitek

Pracownia grafiki w raciborskim Liceum Plastycznym stanowi nieodłączny element kształcenia przyszłego pokolenia grafików. Realizowane zajęcia prowadzone są w tradycyjnych technikach graficznych – wklęsłodruk oraz wypukłodruk, a uczniowie mają możliwość wyboru technik graficznych, najbardziej odpowiadających ich predyspozycjom manualnym.

Z kolei Pracownia multimediów pozwala naszym uczniom doskonalić warsztat w dziedzinie technik druku cyfrowego. Grafika cyfrowa, zwana także grafiką komputerową, stanowi rozwinięcie warsztatu tradycyjnych technik graficznych o medium projektowe na potrzeby nowych mediów. Pracownia dysponuje oprogramowaniem Adobe z zakresu obróbki zdjęć oraz publishingu, umożliwia też tworzenie projektów na potrzeby WWW oraz druku offsetowego.

PRACOWNIA FOTOGRAFII

Nauczyciel: dr Gabriela Habrom-Rokosz

Programy zajęć realizowane w ramach przedmiotów: podstawy fotografii i filmu oraz fotografia artystyczna umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu historii fotografii i filmu, techniki i technologii tworzenia klasycznego oraz cyfrowego obrazu fotograficznego. Profesjonalnie wyposażona baza dydaktyczna: studio fotograficzne, ciemnia, pracownia komputerowa i audiowizualna sala dydaktyczna, stwarzają warunki do stosowania innowacyjnych metod nauczania. Priorytetowo traktowane jest kształcenie warsztatowe, tj. podczas sesji fotograficznych w studio i plenerze oraz odkrywania tajników fotografii w ciemni fotograficznej. Indywidualizacja procesu kształcenia oraz pozytywna motywacja w formie organizacji wystaw efektów kształcenia sprzyja rozwojowi kreatywności uczniów.  Działania te pozwalają na gruntowne przygotowanie uczniów do podjęcia pracy, jak również do dalszej nauki na poziomie akademickim.

PRACOWNIA MALARSTWA

Nauczyciel: mgr Martyna Rejner

Pracownia rysunku i malarstwa – lekcje odbywają się w blokach 4 godzinnych,  rysunek jak i malarstwo w miarę nabywanej wiedzy i umiejętności powstaje na dużych formatach, tematyka prac to martwa natura, postać krajobraz portret oraz architektura. Uczniowie  pracują zarówno w  przystosowanej do tego sali  jak również  w plenerze. Uczestniczą w warsztatach oraz konkursach na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Prace uczniów goszczą nie  tylko w lokalnych  galeriach ale i podczas krajowych  wystaw zbiorowych.

PRACOWNIA HISTORII SZTUKI

Nauczyciel: dr Katarzyna Kwiotek

Zajęcia z historii sztuki, w których uczestniczą uczniowie Liceum Plastycznego, umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu historii sztuki, w tym chronologicznej wiedzy z zakresu dziejów sztuk plastycznych i charakterystyki poszczególnych epok, stylów, kierunków, tematów i treści dzieł, a także wiedzy z zakresu gatunków i technik plastycznych. Uczniowie zapoznają się z kanonem najważniejszych dzieł sztuki, podstawowymi terminami związanymi ze sztuką i zdobywają wiedzę na temat twórczości wybitnych artystów. Ponadto zajęcia z historii sztuki pozwalają na rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, a także rozbudzają zainteresowanie dziedzictwem kulturowym.

Wśród metod pracy można wymienić analizę dzieła sztuki, analizę porównawczą, dyskusję, projekt czy wykład z wizualizacjami takimi jak slajdy czy reprodukcje. Jedną z wyróżniających zajęcia metod jest praca z dziełem sztuki w formie lekcji muzealnej, podczas której uczniowie mają możliwość zobaczenia dzieł sztuki w muzeum, lub zajęć w terenie, kiedy uczniowie oglądać mogą dzieła architektury.

Zajęcia z historii sztuki umożliwiają przygotowanie do egzaminu dyplomowego oraz matury z historii sztuki, z której uczniowie naszej szkoły od lat osiągają wysokie wyniki. W latach 2010-2019 uczniowie naszej szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 – zdobywali wielokrotnie laury w ogólnopolskich konkursach z historii sztuki, z których można wymienić choćby finały Olimpiady Artystycznej z Historii Sztuki (Agnieszka Dziki – finalistka z wyróżnieniem w roku 2012, Jolanta Lamla- finalistka z wyróżnieniem w roku 2016, Agnieszka Kowalska – finalistka w 2017 roku, Oliwia Szymkiewicz – laureatka Olimpiady Artystycznej w 2019 roku) czy Ogólnopolski Konkurs z Historii Sztuki „Sztuka cenniejsza niż złoto” (nasi uczniowie Jolanta Lamla i Adam Kandora zostali finalistami tego organizowanego co dwa lata konkursu w latach  2014 i 2016).

Uczniowie Liceum Plastycznego mają zapewnioną bogatą ofertę kształcenia w zakresie historii sztuki na wysokim poziomie i możliwość brania udziału w wielu wykładach czy wycieczkach dydaktycznych, m. in. do Wiednia, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Warszawy, rozmaitych wydarzeniach artystycznych, wykładach prowadzonych przez specjalistów, warsztatach, lekcjach muzealnych. Ponadto od 2012 roku, dzięki współpracy raciborskiego Starostwa z partnerską gminą Elbe-Elster, uczniowie naszej szkoły biorą udział w kolejnych edycjach Międzynarodowych Tygodni Sztuki Dzieci i Młodzieży w Gut Saathain w Niemczech.

Archiwa