LSP – egzamin wstępny 2021

HARMONOGRAM

 • Egzamin wstępny odbędzie się we wtorek 01 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 na terenie szkoły. Zbiórka na placu przed wejściem o godz. 7.45.
 • II termin egzaminu wstępnego (w przypadku, gdy kandydat ze względu na sytuację zdrowotną nie mógł przystąpić w terminie głównym) został wyznaczony na 11 czerwca 2021 r. o godz. 8.00.
 • Egzamin praktyczny w postępowaniu uzupełniającym odbędzie się 04 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Egzamin wstępny, za który można uzyskać maksymalnie 30 punktów, obejmuje egzamin praktyczny z: 

 1. rysunku (skala ocen od 0 do 10 punktów) – praca w zakresie: martwa natura, technika: ołówek, format A3, 
 2. malarstwa (skala ocen od 0 do 10 punktów) – praca w zakresie: martwa natura, technika: farba akrylowa, format A3, 
 3. kompozycji przestrzennej (skala ocen od 0 do 10 punktów) – technika: modelowanie w plastelinie. 

Każda z trzech części egzaminu praktycznego trwa 90 minut. Pomiędzy częściami planowana jest 15-minutowa przerwa. 

KRYTERIA

RYSUNEK – kryteria oceniania zadania:

 • umiejętność właściwego oddania proporcji,
 • umiejętność uzyskania efektów trójwymiarowych za pomocą światłocienia, perspektywy zbieżnej,
 • walory artystyczne pracy: kompozycja, ekspresja, faktura.

MALARSTWO – kryteria oceniania zadania:

 • umiejętność właściwego oddania proporcji,
 • umiejętność uzyskania efektów trójwymiarowych za pomocą światłocienia, perspektywy zbieżnej,
 • walory artystyczne pracy: kolorystyka, kompozycja, ekspresja, faktura.

KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA – kryteria oceniania zadania:

 • projekt szkic rysunkowy,
 • zgodność z zadanym tematem,
 • walory artystyczne: kompozycja, ekspresja, faktura, detal,
 • umiejętności warsztatowe,
 • indywidualny charakter pracy.

CO ZABRAĆ Z SOBĄ

Kandydat zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość) oraz materiałami plastycznymi takimi jak:

 • plastelina (blok plastelinowy 0,5 kg),
 • narzędzie do modelowania w plastelinie,
 • 4 kartki z bloku technicznego (format A3),
 • ołówki,
 • pędzle różnej grubości,
 • farby akrylowe,
 • naczynie na wodę i szpachla (opcjonalnie).

KONSULTACJE 

Kandydaci mogą konsultować się w sprawie egzaminów wstępnych oraz nauki w LSP  z naszymi nauczycielami przedmiotów artystycznych wysyłając pytania na adres mailowy: [email protected].

Archiwa