Magia światła

Krokiem na drodze odkrywania fotograficznych tajemnic dla młodzieży klasy pierwszej Liceum Plastycznego (specjalność: fotografia) były zajęcia warsztatowe z zakresu istoty światła w fotografii, jego charakteru, zmienności i magii. Studium światła w architektonicznych wnętrzach pozwoliło uczniom doskonalić umiejętności warsztatowe, jak również doświadczyć niezwykłych przeżyć podczas obserwacji zmienności naturalnego światła.

Zdjęcia z warsztatów na szkolnym Facebooku.

Archiwa
%d bloggers like this: