Nadal zbieramy nakrętki!

Wykonała Dorota

Przypominamy, że akcja zbierania plastikowych nakrętek nadal trwa. Mamy już ponad 65 kg! Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na wyposażenie szkolnego radiowęzła. Zachęcamy wszystkich do udziału!!!

Archiwa
%d bloggers like this: