Nowy SU już działa

Skład nowego zarządu SU już przedstawialiśmy na szkolnym fb. Dla przypomnienia podajemy jeszcze raz pełny skład osobowy:

  1. Michał Sobczak, kl. 1M – przewodniczący SU,
  2. Patrycja Rzotki, kl. 2J – zastępca przewodniczącego,
  3. Amelia Mandera, kl. 1Hp – członek
  4.  – członek, przedstawiciel Liceum Sztuk Plastycznych
  5. Tymoteusz Mucha – członek bez prawa głosu, przedstawiciel obsługi technicznej.

Podczas swojego pierwszego spotkania zarząd przygotował kalendarz imprez, których przygotowaniem zajmie się samorząd uczniowski. Przygotowane zostały też poprawki do Regulaminu SU. Poprawki zostały dziś przyjęte jednogłośnie podczas spotkania przedstawicieli klas. Przewodniczący SU przedstawił także przedstawicielom klas plany na najbliższy czas.

Pierwszą akcją zorganizowaną przez nowy SU było wspólne śpiewanie hymnu 8 listopada br. o godz. 11.11. Kolejnym dużym wyzwaniem będzie przygotowanie pomocy dla potrzebującej rodziny w ramach akcji “Szlachetna Paczka”. Nowy przewodniczący wraz z członkami zarządu liczą na wsparcie ze strony wszystkich uczniów, bo samorząd uczniowski tworzą bez wyjątku wszyscy, a działania “wybrańców” mają służyć wspólnemu dobru naszej szkoły.

Archiwa
%d bloggers like this: