Ochrona przeciwpożarowa w praktyce

Na przełomie września i października br. w ramach zajęć technicznych i tematów związanych z ochroną przeciwpożarową klasy gimnazjalne odwiedziły Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Klasa 2g1 na terenie Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu

W czasie godzinnych zajęć młodzież zapoznała się z pracą wybranych komórek organizacyjnych Komendy, mała możliwość zadawania pytań i powtórki z umiejętności zgłaszania pożaru.

Kpt. mgr inż. Tomasz Brański w towarzystwie uczniów ZSO nr 1 w Raciborzu 😉

Cykl zajęć był kontynuowany w kolejnym tygodniu w szkole, gdzie kpt. mgr inż. Tomasz Brański omówił z młodzieżą szczegółowe zasady ewakuacji w czasie pożaru oraz przedstawił materiał prewencyjny dotyczący czadu – “cichego zabójcy”.

 

Archiwa
%d bloggers like this: