Ogólnopolski sukces Klaudii Pietrasz z kl. 2 LP w konkursie fotograficznym

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, tj. 19 czerwca 2020 r., Jury w składzie: Agnieszka Skalska, Arkadiusz Branicki i Piotr Pietryga – powołani do oceny prac konkursowych w ramach VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego “KREAtywnakulTURA” Krotoszyn 2020 – po obejrzeniu 760 prac zakończyło obrady, podając do publicznej wiadomości wyniki. Nagrodzono 6 osób, po trzech w dwóch kategoriach: Filmowe inspiracje i Ścieżki fotografii, oraz wyróżniono dwie, po jednej w każdej z wymienionych kategorii. W gronie laureatów znalazła się uczennica klasy 2 LP Klaudia Pietrasz, której przyznano WYRÓŻNIENIE w kategorii FILMOWE INSPIRACJE. Prace konkursowe wyeksponowane zostały w Galerii Refektarz w Krotoszynie.

W linkach materiał dotyczący konkursu:

https://kok.krotoszyn.pl/aktualnosc-29904-kreatywna_kultura_ogloszenie_wynikow.html

https://www.facebook.com/142258892651013/posts/1322533241290233/

Podczas zdalnego nauczania Klaudia chętnie realizowała proponowane tematy z podstaw fotografii i filmu, dodatkowo podejmując wyzwania konkursowe. Jak się okazuje, warto uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach, które umożliwiają wymianę doświadczeń, podnoszą poziom umiejętności warsztatowych oraz przynoszą wiele radości. Ten ogólnopolski sukces pomógł Klaudii w zdobyciu oceny celującej. Zapraszamy do zobaczenia zdjęć Klaudii, wykonanych podczas ćwiczeń w ramach zdalnego nauczania na temat: “ŚWIADOMOŚĆ KADRU, czyli rejestrowanie niepowtarzalnej chwili w miejscu i czasie”.

GRATULACJE!

Archiwa
%d bloggers like this: