Olimpiada Jńęzyka Angielskiego

Obrazy newsów: english.jpg Dnia 14.11 odbył sińę w naszej szkole etap szkolny 41. Olimpiady Jńęzyka Angielskiego. Udział wzińęło 31 uczniów. Najwińęcej punktów uzyskała Agnieszka Ekiert z klasy I m. Bardzo dobre wyniki (powyżej 30 punktów) uzyskali także: Marcin Mazur, Karolina Gemza, Martyna Hanak, Grzegorz Adamek, Patryk Kowalski. Uczniowie ci mają szansńę na dostanie sińę do drugiego etapu olimpiady po uprzedniej weryfikacji prac przez organizatorów. Pamińętając o tym, że Olimpiada Jńęzyka Angielskiego należy do konkursów o bardzo wysokim stopniu trudności, nie wyłączając pierwszego etapu, jest to bardzo dobry wynik. 

Najlepszym gratulujemy i trzymamy kciuki! Pozostałym uczestnikom dzińękujemy oraz życzymy powodzenia i wytrwałości w przyszłości. 

Archiwa
%d bloggers like this: