Podpisanie stałej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

Ten dzień był niezwykle ważny dla naszej Szkoły

21 kwietnia 2017 roku uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w  ogólnopolskich  obchodach Dnia Geografa, zorganizowanych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ). Młodzież miała okazję spotkać się z pracownikami naukowymi i studentami. Z wyjątkowym  zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, dotyczącej znaczenia geografii jako nauki teoretycznej i aplikacyjnej, zapewniającej absolwentom –  tego kierunku studiów – szerokie  możliwości zatrudnienia.  Uczestniczyła również w wykładzie otwartym – „Dookoła Afryki” – prof. dr hab. Danuty Ptaszyckiej – Jackowskiej. Piękno krajobrazów tego kontynentu, obfitującego w skarby przyrody, jego przestrzenna i etniczna różnorodność, miejsca, gdzie kolonialne zabytki mieszają się z nowoczesnymi centrami handlowymi, to tylko niektóre z elementów tej  interesującej prezentacji. Całość, zilustrowana za pomocą obrazu oraz tekstu, złożyła się na niezwykłą opowieść o Czarnym Lądzie.  Uczniowie z pewnością jeszcze niejednokrotnie, uczestnicząc w wykładach,  wybiorą się w multimedialną podróż do egzotycznych miejsc, inspirujących ich do eksplorowania świata.

Ten dzień był niezwykły dla naszej Szkoły.  W IGiGP UJ nastąpiło podpisanie porozumienia o stałej współpracy pomiędzy UJ,  reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii prof. dr. hab. Bolesława Domańskiego, Dyrektora IGiGP UJ dr. hab. Marka Drewnika oraz z-cę Dyrektora IGiGP UJ dr. hab. Jarosława Balona a ZSO  Nr 1, reprezentowanym  przez wicedyrektor Marzenę Kacprowicz. W spotkaniu uczestniczyli również dr hab. Krzysztof Gwosdz – osoba odpowiedzialna za współpracę ze strony IGiGP UJ, Bożena Dworak (nauczyciel historii I LO) oraz Urszula Majewska  – szkolny koordynator tego przedsięwzięcia.

Zawarta umowa ma charakter prestiżowy. Wykorzystując synergię umiejętności we wspólnych projektach, dzięki kontaktowi z kadrą naukową i nowoczesnym  zapleczem dydaktycznym, zapewni uczniom stymulujące intelektualnie warunki nauczania i zarazem szersze pole inicjatyw, służąc tym samym osiąganiu najwyższych standardów kształcenia.  Zadaniem  projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, a celem  – w odniesieniu do klas realizujących geografię w zakresie rozszerzonymstworzenie licealistom możliwości stałego kontaktu ze światem akademickim i rozbudzanie, tym samym, ich aspiracji edukacyjnych. Planowana współpraca pozwoli na podjęcie działań skierowanych do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami społeczno – ekonomicznymi.  Zajęcia dydaktyczne  prowadzone bńędą, co najmniej dwukrotnie w ciągu semestru,   przez pracowników naukowych,  zarówno w siedzibie naszej szkoły, jak i w salach wykładowych oraz pracowniach i laboratoriach IG i GP UJ. Uczniowie LO skorzystają także z możliwości uczestniczenia w zajęciach terenowych, sesjach naukowych, spotkaniach przedmaturalnych organizowanych przez Instytut i wybranych kursowych wykładach przeznaczonych dla studentów.

Kontakt ze środowiskiem akademickim stworzy również szansę korzystania ze zbiorów  Biblioteki Wydziałowej, jak i Jagiellońskiej, czy też współpracy ze studenckim kołem naukowym. 

Na stronie internetowej będą sukcesywnie zamieszczane informacje o realizowanych, bądź planowanych przedsięwzięciach edukacyjnych.

Obrazy newsów: uj_kwiecien_2017_3.jpg

Fot. 1 Uczniowie przed gmachem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obrazy newsów: uj_kwiecien_2017_2.jpg

Fot. 2 Prof. dr. hab. Danuta Ptaszycka – Jackowska, dr hab. Krzysztof Gwosdz

Fot. 3 Aula

Obrazy newsów: uj_kwiecien_2017_1.jpg

Fot. 4 Dyrektor  IGiGP dr hab. Marek Drewnik , wicedyrektor Marzena Kacprowicz i Urszula Majewska

Fot. 5 Z-ca Dyrektora IGiGP dr hab. Jarosław Balon, wicedyrektor Marzena Kacprowicz

Archiwa
%d bloggers like this: