Podręczniki

Poniżej znajdziesz listy podręczników na nowy rok szkolny 2019/2020.

Jeśli nie zdążysz kupić podręczników do 2 września, to jeszcze w pierwszych dniach nauki będziesz mógł to zrobić.
Dla uczniów po gimnazjum zostanie organizowana mini giełda podręczników używanych.

UWAGA! Uczniowie po szkole podstawowej powinni zaczekać z zakupem podręczników (przynajmniej z przedmiotów, dla których przewidziane jest rozszerzenie) do momentu zatwierdzenia grup z rozszerzeniami, co nastąpi na początku sierpnia.

Archiwa