Podsumowanie Roku Mieszka IV Laskonogiego

Obrazy newsów: rok_laskonogi.jpg W czwartek 26 listopada 2015 r. w domu książńęcym na Zamku Piastowskim w Raciborzu podsumowano  obchody Roku Mieszka IV Laskonogiego – ksińęcia raciborskiego i władcy Polski. W trakcie uroczystości rozstrzygnińęto powiatowy konkurs plastyczny na wizerunek przedstawiający Mieszka IV Laskonogiego oraz podsumowano konkurs historyczny. Wśród nagrodzonych są uczniowie ZSO nr 1. Szczegóły w rozwinińęciu newsa.
Obrazy newsów: rok_laskonogi.jpg W czwartek 26 listopada 2015 r. w domu książńęcym na Zamku Piastowskim w Raciborzu podsumowano  obchody Roku Mieszka IV Laskonogiego – ksińęcia raciborskiego i władcy Polski. W trakcie uroczystości rozstrzygnińęto powiatowy konkurs plastyczny na wizerunek przedstawiający Mieszka IV Laskonogiego oraz podsumowano konkurs historyczny. Wśród nagrodzonych są uczniowie ZSO nr 1.

Wyniki konkursu plastycznego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu:

– w kategorii szkół ponadgimnazjalnych przyznano trzy nagrody równorzńędne, które otrzymały uczennice Liceum Plastycznego w Raciborzu:
Magdalena Jaskot, Katarzyna Słowiak i Dorota Maciaszek.
Wyróżnienia:
Kamila Kaleta – Liceum Plastyczne w Raciborzu
Anna Kłos – MDK w Raciborzu
Konrad Zdaniak – Liceum Plastyczne w Raciborzu

W konkursie historycznym zwycińęzcą został Sebastian Durlak z Gimnazjum nr 3 w Raciborzu, drugie miejsce zajął Bartłomiej Błaszczyk (G3 w Raciborzu), natomiast trzecie – Wiktoria Kopczyńska z Gimnazjum z Oddziałami Dwujńęzycznymi w Raciborzu. Wyróżnienia trafiły do rąk Martyny Alker (G3 w Raciborzu) oraz Michała Mroza (Gimnazjum z Kuźni Raciborskiej). Konkurs zorganizował Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.

Zdjńęcia z tej uroczystości autorstwa Gabrieli Habrom-Rokosz do obejrzenia na szkolnym Facebooku

W Galerii Zamkowej otwarto również wystawńę powarsztatową – malarsko-fotograficzną – na której zaprezentowano kilkanaście fotografii i obrazów malarskich autorstwa studentek kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Prace te inspirowane były scenami z sesji zdjńęciowej, która miała miejsce na terenie Parku Zamkowego i Zamku Piastowskiego z udziałem Aleksandry Rybińskiej i Wojciecha Chrubasika – uczniów klasy dyplomowej Liceum Plastycznego w roli pary książńęcej. W roli giermka wystąpiła Sara Lorenz z Liceum Plastycznego.

Archiwa
%d bloggers like this: