Polski sukces gospodarczy

Nie pieniądze czy miejsce urodzenia, ale praca, umiejętności i ukierunkowane ambicje decydują o naszym sukcesie – twierdzi dr hab. Marcin Piątkowski, który odwiedził wraz z rodziną naszą szkołę. Swój wykład z ekonomii poświęcił w całości polskiej drodze do gospodarczego sukcesu.

Marcin Piątkowski – profesor Akademii Koźmińskiego w Warszawie – wystąpił 21 lutego 2020 r. w auli I LO z jubileuszowym wykładem pt. „Europejski lider wzrostu. Polska droga od europejskich peryferii do gospodarki sukcesu”. Zainaugurował tym samym całoroczny cykl spotkań z absolwentami szkoły pod hasłem „Jestem z Kasprowicza”.

Profesor Marcin Piątkowski, zanim zamieszkał w Pekinie, gdzie pracuje obecnie jako starszy ekonomista Banku Światowego, był głównym ekonomistą i dyrektorem zarządzającym w największym polskim banku, tj. PKO BP, a także doradcą wicepremiera
i ministra finansów polskiego rządu. Obecnie jego praca polega na doradzaniu rządowi chińskiemu w zakresie konkurencyjności gospodarki, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Pan profesor objaśnił szerokiemu audytorium, na czym polega fenomen rozwoju polskiej gospodarki w ostatnich trzech dekadach. Według profesora, Polska jest jednym z niewielu państw postkomunistycznych, które z sukcesem przekształciło gospodarkę centralnie sterowaną w prężnie działającą gospodarkę wolnorynkową i w imponującym tempie próbuje dogonić bogate, rozwinięte państwa Europy Zachodniej. Obecnie Polska dorównuje już pod względem gospodarczym Portugalii i należy do ekskluzywnej grupy 44 bogatych państw świata.

Zdaniem wykładowcy, PRL przyczynił się do stworzenia egalitarnej struktury społecznej, co po upadku komunizmu było czynnikiem sprzyjającym inkluzywnemu modelowi gospodarki. Nic tak bowiem nie hamuje rozwoju gospodarczego jak oligarchie, a te zostały zniszczone wskutek dwóch dziejowych szoków: wojny i komunizmu.

Profesor Piątkowski wypowiadał się z optymizmem o szansach rozwojowych Polski. O ile nie zaistnieją jakieś wyjątkowe przeszkody – mówił profesor – polska gospodarka będzie rosła jeszcze ok. 10 lat. Jej dalsze sukcesy uzależnione są od tego, czy młode pokolenie stworzy produkty, które staną się markami światowymi, jak np. „Wiedźmin”.

Oprócz tematów gospodarczych pan profesor poruszył również temat wyzwań, przed jakimi stoi młode pokolenie. Zachęcał do wiary w siebie i swoje możliwości, a także do otwartości na świat oraz poważnego inwestowania we własną edukację. Namawiał m.in. do odwagi studiowania na najlepszych uczelniach na świecie.

Po wygłoszeniu wykładu profesor Piątkowski z wielkim zaangażowaniem odpowiadał na liczne pytania młodzieży. Trwały one do samego dzwonka, a publiczność pożegnała profesora gromkimi brawami, w uznaniu zarówno dla Jego wiedzy, jak i osobowości oraz stylu mówienia o trudnych zagadnieniach ekonomicznych.

Jeżeli ktoś zainteresował się problematyką wykładu, może bez przeszkód wypożyczyć w szkolnej bibliotece książkę profesora Marcina Piątkowskiego „Europejski lider wzrostu”, gdyż na zakończenie wizyty nasz Gość podarował szkole jej dwa egzemplarze – po polsku
i po angielsku.

Joanna Brzenczka
Bogda Jankowska

Archiwa
%d bloggers like this: